nieuws

Baggerscheiding

bouwbreed

dordrecht – Afvalverwerkingsbedrijf Proav in Dordrecht begint dit najaar een proef met scheiding van baggerspecie dat erg nat is en weinig zand bevat. Als de nieuwe installatie werkt, kan meer slib worden verwerkt dan nu het geval is.

Betere verwerking en hergebruik van baggerspecie zijn noodzakelijk, omdat de overheid drie jaar geleden een norm heeft ingesteld van 20 procent hergebruik van baggerspecie in het jaar 2000. Tot nu toe wordt die norm in Nederland bij lange na niet gehaald. Momenteel bestaan er slechts scheidingstechnieken voor bagger met meer dan 30 procent zand.

De proef heeft plaats op stortplaats Derde Merwedehaven.

Reageer op dit artikel