nieuws

Baggerpensioen omhoog bij gelijke premie

bouwbreed

leidschendam – Het Bedrijfspensioenfonds voor het Baggerbedrijf heeft een zodanig goed jaar 1997 gehad dat besloten kon worden de pensioenrechten te verhogen bij een gelijkblijvende premie van zeven procent van de loonsom.

Het verslag over het boekjaar 1997 ging gepaard met deze mededeling.

Het rendement op beleggingen in obligaties, aandelen en onroerend bedroeg 14,8 procent. Dat is 0,4 procent boven het door het bestuur vastgestelde criterium.

Op grond van de financiele resultaten konden de volgende besluiten worden genomen: de opgebouwde pensioenrechten en de pensioenuitkeringen worden met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verhoogd met 2,9 procent. De invaliditeitspensioenen gaan met ingang van dezelfde datum met 1,8 procent omhoog.

Tegelijkertijd kon worden besloten de premie voor het invaliditeitspensioen met ingang van 1 juli 1998 te verlagen tot een half procent van de loonsom. De premie voor het ouderdomspensioen blijft gehandhaafd op zeven procent.

Bij de stichting zijn 84 werknemers aangesloten. Het fonds kent 3505 deelnemende baggerwerknemers, 11.513 mensen die dat niet meer zijn, maar in het verleden wel rechten hebben opgebouwd, terwijl aan het einde van het verslagjaar 4501 werknemers van hun pensioen genoten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels