nieuws

Asfaltcentrale Bruil mag jaarlijks twaalf nachten volop produceren

bouwbreed

den haag/wageningen – De asfaltcentrale van Bruil Ede BV in Wageningen mag van rechter Berg van de Raad van State twaalf nachten per jaar op volle sterkte worden ingezet. De wegenbouwer krijgt daarmee lang niet zijn zin. Hij had vijftig nachten gevraagd. Daar staat tegenover dat de centrale in het algemeen

’s nachts beperkt mag werken, onder strikte milieuvoorwaarden.

Met de beslissing van de hoogste rechter komt een eind aan het slepende conflict tussen Bruil en omwonenden van de asfaltcentrale in Wageningen. Die verzetten zich met hand en tand tegen nachtelijke activiteiten in de centrale.

Het wegenbouwbedrijf boekte met de juridische procedure in elk geval vooruitgang. Tot op heden mocht Bruil helemaal niet

’s nachts werken. Nu is dat voor een aantal nachten geheel of ten dele toch toegestaan.

Bruil wilde vijftig nachten op volle sterkte opereren, omdat opdrachtgevers (lees: overheden) bij het gunnen van werkzaamheden steeds vaker eisen dat die in de nachtelijke uren worden uitgevoerd.

Omwonenden wezen de raad op de overlast die hen te wachten staat als de centrale ’s nachts draait. Hun verzoek de toestemming te weigeren, werd niet gehonoreerd. Van mr. Berg mag de asfaltcentrale twaalf nachten net zo veel kabaal maken als overdag is toegestaan.

’s Nachts werken is in z’n algemeenheid toegestaan, “mits niet meer herrie wordt gemaakt dan in de door de provincie afgegeven milieuvergunning voor de nacht is voorgeschreven.”

De provincie heeft voor Bruil een nieuwe milieuvergunning klaar liggen. Ook daarin staat dat de asfaltcentrale twaalf nachten volop mag draaien.

De directie van Bruil kan wegens vakantie geen commentaar op de uitspraak geven.

Reageer op dit artikel