nieuws

Agrarier eerste met eigen zuiveringsinstallatie

bouwbreed

blaricum – De boerderij van Klaas Vos in Blaricum is de eerste in de regio met een eigen zuiveringsinstallatie. Omdat het vele malen duurder is de boerderij op de riolering aan te sluiten, neemt de gemeente een jaar lang een proef met de uit Denemarken afkomstige IBA-zuiveringsinstallatie van Gozon in Eemnes.

De IBA is een biologische zuiveringsinstallatie die het voordeel heeft ook nitraten en fosfaten uit het afvalwater te verwijderen. Tot voor kort volstond de Blaricumse agrarier met een septic tank. Hierin werd het huishoudelijke afvalwater van ‘vaste delen’ ontdaan. Omdat aan gezuiverd afvalwater in de toekomst strengere eisen worden gesteld, krijgt hij straks echter geen toestemming meer op het oppervlaktewater te lozen.

Daarom wil de gemeente bekijken of de IBA wel aan die eisen voldoet. De komende tijd zal het hoogheemraadschap het afvalwater regelmatig bemonsteren. In Nederland is volgens mevrouw

A.G. Focke van Gozon niet of nauwelijks ervaring met de zuiveringsinstallatie opgedaan.

De zuiveringsinstallatie kost rond de vijftienduizend gulden. Omdat de fabrikant eveneens gebaat is bij de proef zullen de kosten worden gedeeld. Volgens L. Nagtegaal van de gemeente Blaricum is de zuiveringsinstallatie een relatief goedkope oplossing. Als de boerderij onder de rijksweg door op de riolering wordt aangesloten, liggen de kosten driemaal zo hoog. Een compleet systeem bestaat uit een septic tank en de IBA-installatie. Van de septic tank wordt het afvalwater naar de IBA gevoerd, een ruim twee meter hoge put van glasvezel gewapend polyester waarin een biofilter is aangebracht.

In de zuiveringsinstallatie passeert het afvalwater eerst een blok aluminium zout. Het zet fosfaat om in stabiele deeltjes die uiteindelijk met overig slib naar de septic tank worden geretourneerd. Vervolgens wordt het naar het biofilter (totale oppervlakte ruimte 240 vierkante meter) geleid dat wel wat lijkt op een enorme hoeveelheid op elkaar gestapelde eierdozen. Hoe meer oppervlak hoe meer bacterien zich op de wanden kunnen nestelen. Doordat het water van onder af aan met een compressor voortdurend wordt belucht, worden optimale omstandigheden gecreeerd om het afvalwater te zuiveren.

Focke proeft nog een grote huivering ten opzichte van de zuiveringsinstallatie. Niettemin wordt het systeem in Scandinavische landen op grote schaal toegepast. In Nederland zijn volgens Focke zo’n 200.000 huishoudens van riolering verstoken. Ze verwacht dat door strenge eisen ruim een derde van hen aan een septic tand in de toekomst niet meer voldoende heeft.

Reageer op dit artikel