nieuws

WOZ-beschikking en bodemverontreiniging

bouwbreed

Ik heb een aannemingsbedrijf. Nu blijkt dat de grond in de eigen werkplaats en op het opstelterrein van machines is vervuild. De saneringskosten zijn begroot op f. 300.000. De gemeente heeft daar in mijn WOZ-beschikking geen rekening mee gehouden. Wat moet ik doen?

Als de bodemverontreiniging in 1997 is vastgesteld is dit voor u een ‘bijzondere omstandigheid’. U kunt de gemeente verzoeken een nieuwe WOZ-beschikking af te geven. De saneringskosten moeten in aftrek komen op de WOZ-waarde, omdat bodemverontreiniging een waardedrukkende factor is. Dat komt omdat bij de WOZ-taxatie wordt uitgegaan van een veronderstelde verkoop. En een koper zal hiermee rekening houden.

Stel dat uw onroerende zaak voor de WOZ is getaxeerd op f. 1 miljoen. Vorig jaar is bij u een bodemverontreiniging van circa f. 300.000 saneringskosten vastgesteld. Dan kunt u in 1998 bij uw gemeente een wijziging van de WOZ-beschikking vragen.

Uw WOZ-waarde is vastgesteld op de waardepeildatum van 1 januari 1995. Ook al is de bodemverontreiniging pas in 1997 vastgesteld, dan moet er toch van uit worden gegaan dat de verontreiniging al in 1995 aanwezig was en de waarde dus moet worden gecorrigeerd.

Vastgesteld moet worden wat voor soort verontreiniging het is. Wat zijn op dit moment de saneringskosten en wat zouden de saneringskosten zijn geweest op 1 januari 1995. De saneringskosten op de peildatum zijn bepalend. Er is voor u alle reden om een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen waar u weer binnen 6 weken na dagtekening bezwaar tegen kunt aantekenen als u het daar niet mee eens mocht zijn.

Milieuleges

Met ingang van 1998 zijn de milieuleges afgeschaft. Als u een milieuvergunning aanvraagt in het kader van de wet Milieubeheer is de gemeente of de provincie niet meer bevoegd milieuleges te heffen. De leges bedroegen vorig jaar in veel gevallen nog enkele duizenden guldens.

Als de looptijd van uw vergunning is verstreken en u moet een nieuwe milieuvergunning aanvragen gaat u van de opheffing van milieuleges profiteren. Minister De Boer heeft onderkend dat de leges een extra drempel vormden voor bedrijven en bovendien als volstrekt ondoorzichtig en onrechtvaardig werden ervaren.

Voor veel bedrijven zal zelfs in de loop van 1998 de milieuvergunningsplicht worden afgeschaft. Zij behoeven geen milieuvergunning meer aan te vragen. Daarvoor in de plaats komt een milieumeldplicht. Zij moeten aan hun gemeente melden welke inrichting zij in bedrijf hebben. Er komen per branche landelijke eisen waaraan de inrichting moet voldoen.

Paul Schol in samenwerking met Mr. Sjoerd Bosma, Moret Ondernemersservice Arnhem. Telefoon 026-32 09 561.

Reageer op dit artikel