nieuws

Woonbootbewoners gaan Amsterdam geld kosten

bouwbreed

den haag/amsterdam – Zes bewoners van langs het Amsterdamse Java-eiland afgemeerde woonboten dreigen de gemeente Amsterdam een fikse schadepost te gaan berokkenen. De bewoners eisten vorige week in een bij de Raad van State in Den Haag aangespannen spoedprocedure schorsing van het nieuwe bestemmingsplan Java Eiland. Behandelend rechter van de Raad van State, R. Cleton, liet doorschemeren het met hen eens te zijn.

Cleton zei tijdens de zitting er niet van overtuigd te zijn geraakt dat de gemeente bij de plannenmakerij voor Java eiland voldoende rekening houdt met de belangen van de woonbootbewoners. Dus bestaat er gerede kans dat Cleton het bestemmingsplan schorst. Cleton gaat zich nog beraden en heeft beloofd over een week uitspraak te doen.

Na beoordeling van de inzendingen van een prijsvraag beslisten het gemeentebestuur al weer enige tijd terug dat er aan de aan het KNSM-eiland grenzende zijde van Java-eiland twee wooncomplexen moeten komen; Het Langhaus (127 woningen ) en Het Hofhaus (51 woningen). Het Langhaus komt geheel in een gebied te staan dat nu nog water is.

De zes woonboten liggen daar nu en daarom zijn de woonbootbewoners allerminst tevreden met de ontwikkelingen. Zij zeggen van de gemeente nog geen toezegging binnen te hebben over een alternatieve ligplaatst. Voorts zien ze de nieuwbouw als een aantasting van het oorspronkelijk karakter van het eiland.

Ligplaats naast bouwput

Rechter Cleton informeerde bij de gemeentewoordvoerder naar de plannen voor de woonbootbewoners, maar kreeg geen duidelijk antwoord. Een ambtenaar zei dat er ‘tijdelijke ligplaatsen’ voorhanden zijn, enkele meters van de nieuwbouwplaats verwijderd. Over een definitieve oplossing moet nog worden onderhandeld, gaf hij toe. Een van de woonbootbewoners zei niet met minder genoegen te nemen dan een ligplaats, die vergelijkbaar is met wat hij nu heeft. Een ligplaats naast een bouwput met vrijwel geen voorzieningen ziet hij absoluut niet zitten.

Gemeentewoordvoerder R. de Meijere vertelde dat de gemeente in tijdnood zit. Met het ministerie van VROM sloot de gemeente namelijk jaren terug een overeenkomst voor de bouw van 5767 woningen. Daaraan was een forse subsidietoezegging gekoppeld onder de voorwaarde dat de bouwvergunningen voor 1 januari 1996 (en later wegens verruiming van de termijn 31 december 1997) door de gemeente verleend moesten zijn. Het verzoek tot schorsing van het nieuwe bestemmingsplan zou tot gevolg kunnen hebben dat VROM de bouwvergunningen voor Het Langhaus en Het Hofhaus weigert mee te tellen. In dat geval zou VROM de gemeente een boete kunnen opleggen van de f. 13.800 per bouwvergunning die de gemeente te kort komt. Een en ander zou de gemeente een schadepost van bijna f. 1,8 miljoen kunnen opleveren. De Meijere hoopt daarom dat rechter Cleton komende week niet ingaat op het schorsingsverzoek van de woonbootbewoners.

Reageer op dit artikel