nieuws

Woningbedrijf Den Haag en Vestia geven elkaar het jawoord

bouwbreed

den haag – In Haaglanden is een megacorporatie met 35.000 woningen in de maak. Woningbedrijf Den Haag en Vestia uit Delft/Zoetermeer willen per 1 januari hun bezit en activiteiten in een nieuwe organisatie onderbrengen. Voor de 300 medewerkers van de beide corporaties zal de fusie overigens geen gevolgen hebben, zo laat Erik Staal van het Woningbedrijf weten.

Als hoofdmotief voor de bundeling noemen de fusiepartners een betere afstemming van vraag en aanbod van hun activiteiten. Zakelijk verwachten de twee corporaties voordelen te behalen bij de financiering van projecten en bij het afsluiten van contracten met bouwers en leveranciers. Ook een betere risicospreiding speelt bij de schaalvergroting een rol.

Woningbedrijf Den Haag en Vestia vinden dat hun gezamenlijk bezit elkaar goed aanvult. Naast de bestaande voorraad, die ongeveer een kwart van de sociale huursector in Haaglanden vormt, gaat de nieuwe combinatie bouwen op Vinex-locaties in Pijnacker-Delfgauw, Den Haag-Wateringse Veld, Nootdorp-Ypenburg en Zoetermeer-Oosterheem. Tot 2005 komen er in Haaglanden 40.000 woningen op Vinex-locaties bij.

Woningbedrijf Den Haag zit de laatste jaren op een gemiddelde nieuwbouwproductie van 400 woningen per jaar. Het heeft plannen voor herstructurering in Duindorp, Spoorwijk en Den Haag Zuid-West. Vestia ontwikkelt herstructureringsplannen voor de Wippolder in Delft en Palenstein in Zoetermeer.

“Er staat de komende tien jaar veel op het spel”, schrijven de beide directeuren, Staal en Ton Jochems van Vestia. De leefbaarheid en sociale samenhang in de steden, bijvoorbeeld, en de verbondenheid van stad en regio. Staal en Jochems spreken de ambitie uit om “nieuwe wegen in te slaan”, met nieuwe diensten en producten.

Op dit moment telt regio Haaglanden ongeveer 30 corporaties die samen 150.000 woningen bezitten en nieuwbouwplannen ontwikkelen voor 14.000 huizen. Staal en Jochems verwachten dat er op termijn vier a vijf grote corporaties zullen overblijven.

Reageer op dit artikel