nieuws

Werkboek kleinschalig onderhouds- en renovatiewerk

bouwbreed Premium

Het zijn de kleinere klussen, maar ze worden in de bouwnijverheid veelvuldig uitgevoerd. Het renoveren van een keuken, het verwijderen van een douchebak, het monteren van een cv-ketel, of het aanbrengen van een nieuwe goot. Ook bij dit kleinschaliger werk komen soms grote risico’s kijken, waarvoor de nodige maatregelen vereist zijn. Deze zijn nu overzichtelijk op een rijtje gezet in het nieuwe Arbouw-werkboek ‘Kleinschalige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden’.

Het werkboek ‘Kleinschalige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden’ is vooral bedoeld voor kleinere bouwbedrijven die dit werk veelal verrichten en technische diensten van woningcorporaties. De publicatie geeft per werkzaamheid in een notendop een overzicht van de risico’s en mogelijke maatregelen, en van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werkboek is bedoeld als handvat voor de wettelijk verplichte voorlichting en instructie aan de bouwplaatsmedewerkers, en kan als houvast dienen voor het veiligheids- en gezondheidsoverleg of de toolboxmeeting.

In de publicatie komen de volgende onderwerpen aan bod: metsel- en voegwerkzaamheden; gevelreiniging en -impregnatie; werkzaamheden aan kozijnen; dakwerkzaamheden; schilderwerkzaamheden; werkzaamheden in kruipruimten; renovatie van keukens, doucheruimten, schoorstenen en hemelwaterafvoer en goten; en onderhoud aan de cv-installatie. Van iedere werkzaamheid worden de risico’s en nodige maatregelen stap voor stap beschreven. Zo behandelt het hoofdstuk ‘Metsel- en voegwerkzaamheden’ achtereenvolgens de volgende onderwerpen: verwijderen van bestaand metselwerk, aanbrengen van isolatiemateriaal in bestaande spouwmuren, aanbrengen van nieuw metselwerk, aanbrengen van isolatiemateriaal bij nieuw op te trekken muren, verwijderen van bestaand voegwerk, en aanbrengen van nieuw voegwerk. Bij elk onderdeel wordt eerst een algemene omschrijving van de werkzaamheid gegeven. Dan volgt een overzicht van de te gebruiken apparatuur en gereedschappen. Hierna komen achtereenvolgens de risico’s, risico-oorzaken en maatregelen aan bod, evenals de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werkboek wordt als ringband uitgegeven, zodat de verschillende bladen makkelijk kunnen worden gekopieerd voor gebruik op de werkplek.

De uitgave is tegen betaling van f. 50 te bestellen door een faxbericht te sturen naar Arbouw: 020 – 5805555. NVOB-bedrijven krijgen korting en betalen f. 40.

– In deze rubriek belicht Arbouw elke vier weken een van haar producten en instrumenten waarmee de bouwnijverheid zijn voordeel kan doen. Binnen Arbouw werken het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Stichting Federatie Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijven in de Bouwnijverheid (FAANB), de bouw- en houtbond FNV en de hout- en bouwbond CNV samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Dit gebeurt onder meer door middel van onderzoek en ontwikkeling, de organisatie van het cao-pakket bedrijfsgezondheidszorg, het verzorgen van praktijkgerichte cursussen en trainingen, en het geven van voorlichting en advies om veilig en gezond te werken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Arbouw: 0900 – 2025312 (f0,44 per minuut). Een bestelling faxt u naar 020 – 580 5555.

Reageer op dit artikel