nieuws

Waterschap verbetert kaden in Rhenen, Elst en Amerongen Kasteel Amerongen beveiligd tegen watermassa

bouwbreed Premium

rhenen – De kaden in Rhenen, Elst en Amerongen worden na de zomervakantie verbeterd en opgehoogd. De kaden zijn daarna bestand tegen waterhoogten, die in 1993 en 1995 bijna-rampen veroorzaakten in het rivierengebied. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft in samenwerking met gemeenten, provincie, bewoners en milieuorganisaties een plan ontwikkeld.

“De verbetering moet de drie gemeenten beschermen tegen waterstanden, die statistisch bekeken maar eens in de 250 jaar voorkomen”, vertelt J. Heijs, hoofd van de afdeling waterkering van het hoogheemraadschap.

Bij de hoge waterstanden in de afgelopen jaren is in Amerongen het water met forse kracht onder en door de kade heengespoeld, zodat de slotgracht van Kasteel Amerongen de watermassa niet kon verwerken. Het water heeft ondergronds zoveel druk uitgeoefend dat de fundamenten van het kasteel beschadigd raakten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het bij de extreem hoge waterstanden niet mogelijk is het water buitendijks te houden. Daarom is ter bescherming van het kasteel gekozen voor een systeem van “gecontroleerde inundatie”. De oostkade wordt 50 a 60 centimeter opgehoogd en er worden twee inlaatsluizen in gebouwd. Via een uitlaatklep kan het waterschap bij hoge waterstanden regelen hoe snel het water het kasteelterrein instroomt. Wordt de druk te groot, wordt het water de Nederrijn weer ingepompt.

Aan de zuidkade loopt een monumentale eikenlaan. Daarom kan deze kade niet meer dan 10 centimeter verhoogd worden. Bij dreigende hoogwaterstanden legt het waterschap een mobiele kade aan van zandzakken en ‘bigbags’.

Drainage

Elst, tussen Rhenen en Amerongen in, krijgt over een lengte van driehonderd meter een hele nieuwe kade tot 2,5 meter hoog. In Rhenen wordt de kade 30 tot 40 centimeter opgehoogd en waterdicht gemaakt. Bovendien wordt er in de uiterwaarden een diepe en ondiepe drainage aangelegd. Daarmee kan het water opgepompt en terug de rivier in gepompt worden.

Het ophoogmateriaal, klei en zand, wint het waterschap in dezelfde Elster Buitenwaard, die van een nieuwe kade voorzien moet worden. Woordvoerder J. Heijs denkt dat er zo’n 15.000 kubieke meter klein en zand gewonnen moet worden. Het waterschap heeft de winplaats gekocht en na gebruik zal dit stukje Elster Buitenwaard ingericht worden als natuurgebied, en overgedragen aan het Utrechts Landschap.

Het project zal ongeveer een miljoen gulden gaan kosten, exclusief de voorbereiding. De plannen zijn praktisch besteksklaar en in de eerste helft van juli vindt de aanbesteding plaats. Dat gebeurt bij openbare inschrijving. Ijs en weder dienende, moeten de nieuwe kaden eind van het jaar opgeleverd worden.

Reageer op dit artikel