nieuws

Vuile bodem in Vogelbuurt Maassluis onder de loep

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland gaat de vervuilde bodem in de Vogelbuurt in Maassluis nader onderzoeken. Uit boringen is gebleken dat de grond matig tot sterk is vervuild met arseen en zink, terwijl er op enkele plaatsen ook te veel koper en lood in de grond zit.

In de wijk staat al een aantal woningen en er komen er nog meer. De verontreiniging kwam aan het licht toen het terrein waarop twee scholen hadden gestaan, bouwrijp werd gemaakt. Daarna is de bodem in de rest van de wijk onderzocht.

Maassluis meldde de Vogelbuurt eerder dit jaar aan bij de provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond in het kader van de Wet bodemsanering.

In de jaren tachtig kwam Maassluis al in het nieuws door verontreinigde grond. Toen bleek dat de woonwijk Steendijkpolder op zwaar verontreinigd havenslib was neergezet. Het schoonmaken van de grond kostte f. 55 miljoen.

Reageer op dit artikel