nieuws

Vloerenleggers op zoek naar samenwerking Met stukadoors betere belangenbehartiging mogelijk

bouwbreed Premium

woerden – “Er is voorlopig geen sprake van een fusie.” Dat staat in de beschrijvingsbrief voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Terrazzo- en Vloerenbedrijven (VTV) over het voorstel tot intensieve samenwerking met de werkgeversorganisatie van stukadoors NAVAS in Veenendaal. De besturen van beide organisaties tekenden al een convenant. Woensdag moeten de leden van VTV hun fiat geven. De NAVAS-leden volgen later.

Dat er nog een stokje voor die samenwerking zal kunnen worden gestoken lijkt niet waarschijnlijk. Al sinds mei vorig jaar is er namelijk op bestuursniveau over dit onderwerp gepraat. En pas nu zijn afspraken in een convenant neergelegd. Een fusie wordt overigens niet uitgesloten, maar dat onderwerp “blijft rusten tot het jaar 2000, wanneer het aan de beide ledenvergaderingen ter discussie zal worden voorgelegd”.

De vloerenleggers gingen met samenwerking akkoord na de verzekering te hebben verkregen dat de eigen identiteit behouden kan worden en er overigens op basis van gelijkwaardigheid kan worden samengewerkt. Dat laatste is voor de vloeren- en terrazzobedrijven van essentieel belang, omdat ze in aantal ingeschreven bedrijven gemeten ruim drie keer zo klein zijn als de stukadoors.

De nieuw benoemde secretaris van de VTV, drs. H.A. van Sluys, zal zijn domicilie kiezen in het NAVAS-gebouw in Veenendaal. Volgens de afspraak zal er vooral worden samengewerkt op sociaal-economisch gebied, omdat de wet- en regelgeving op sociaal terrein steeds gecompliceerder wordt en voor een kleine organisatie moeilijk is te behappen.

Overigens blijkt er verschil van mening te bestaan over aantallen werknemers in de beide sectoren. Er zal een nieuwe telling worden gehouden, waaruit volgens de VTV “wel eens zou kunnen blijken dat de aantallen veel minder ver uit elkaar liggen dan waarop bijvoorbeeld de verdeling van bestuurszetels en toedeling van gelden uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds tot nu toe zijn gebaseerd”.

Het O en O-fonds keerde vorig jaar f. 10 miljoen uit ten behoeve van 4500 werknemers in de vloerenbranche en 5500 werknemers stukadoors.

Technocentrum

Ook zullen de beide organisaties zich gaan bezighouden met de op te stellen instellingsverordening van het nieuw te vormen hoofdbedrijfschap Afbouw. De definities van de verschillende branches zijn namelijk van invloed op de aantallen bedrijven met de daarin werkzame personen en de daarvan afgeleide heffingen.

De huidige verdeling van bestuurszetels, waaronder die in de sectorraad ( de vroegere bedrijfsvereniging – red.), zal worden gerespecteerd.

Beide organisaties zullen nu werken aan de opzet van een technocentrum, waarin de hele afbouwbedrijfstak zal zijn vertegenwoordigd. Tot voor kort maakte alleen de VTV zich daar druk om en verzocht men tevergeefs een bijdrage van f. 2,5 miljoen uit het O en O-fonds voor dit doel te krijgen.

Woensdag zullen de leden op een bijeenkomst in Biddinghuizen zich naar alle verwachting positief uitspreken over de samenwerking met de stukadoors.

Reageer op dit artikel