nieuws

Veel meer geld nodig voor baggerwerken

bouwbreed

den haag – Voor noodzakelijk baggerwerk is tot 2010 f. 1,6 miljard extra nodig. Komt dat geld er niet, dan slibben vaarwegen verder dicht en kost de operatie op termijn nog veel meer geld. Dit schrijft de Commissie Integraal Waterbeheer in een brief aan minister Jorritsma.

De Commissie schaart zich hiermee in de wassende rij kritikasters die vinden dat er te weinig geld wordt vrijgemaakt voor regulier onderhoud aan de vaderlandse (natte) infrastructuur. Zij schrijft in haar brief dat veel wateren zijn dichtgeslibt. In dat slib zit ook veel verontreiniging uit de afgelopen decennia. Om die erfenis op te ruimen moet er in de komende kabinetsperiode f. 155 miljoen per jaar extra op tafel komen. “Als dat geld niet beschikbaar komt, zullen de waterwegen steeds ondieper worden. De waterafvoer komt dan in gevaar, scheepvaart en pleziervaart worden nog meer belemmerd, het oppervlaktewater blijft verontreinigd en de natuurontwikkeling stagneert”, aldus de Commissie. Zij wijst erop dat er slechts voldoende geld is voor het vrijhouden van de Rotterdamse haven en voor sanering van waterbodems in Flevoland en Overijssel. Maar ook andere vaarwegen moeten gebaggerd en/of gesaneerd worden. Zonder extra geld zal dat nooit kunnen gebeuren.

Reageer op dit artikel