nieuws

Veehouders De Vissers krijgt niet meer ruimte

bouwbreed

den haag/duiven – De Raad van State heeft het verzoek om schorsing van het Duivense bestemmingsplan De Nieuweling, dat de agrarische maatschap Rene en Marian Visser in een spoedprocedure deed, verworpen. Het bestemmingsplan voorziet in forse nieuwbouw bij de kern Groessen.

De Vissers vinden dat er te weinig rekening is gehouden met hun belangen en dat de nieuwbouw hun bedrijf te dicht nadert. Er mag binnen een ‘hindercirkel’ rond veehouderijen geen nieuwbouw plaatsvinden. De wijdte van de cirkel hangt af van de grootte van het bedrijf; met de groei van het bedrijf groeit de hindercirkel mee. Hoewel het gemeentebestuur er voor heeft gezorgd dat er binnen hun huidige hindercirkel geen nieuwbouw komt, zou deze cirkel voor toekomstige uitbreidingen onvoldoende ruimte overlaten.

Bij de provincie vond het verzoek van de De Vissers weerklank. Gelderland bepaalde dat er binnen een cirkel van 188 meter rond het bedrijf geen nieuwbouw mag komen. De gemeente had de hindercirkel op 172 meter vastgesteld, maar De Vissers willen 235 meter. Hierdoor zouden 40 woningen minder gebouwd kunnen worden, op een gepland totaal van 500 in het desbetreffende gebied.

Vrijdag bleek dat de Raad van State deze eis niet heeft gehonoreerd. De schriftelijke motivering volgt later.

Reageer op dit artikel