nieuws

Tommel ‘beloont’ plannen voor na-oorlogse wijken

bouwbreed Premium

den haag- Staatssecretaris Tommel van VROM heeft 34 van de in totaal 82 ingediende plannen om na-oorlogse woonwijken te verbeteren van subsidie voorzien. In totaal gaat het daarbij om f. 65 miljoen. De helft daarvan is zoals afgesproken bestemd voor de vier grote steden. De andere helft gaat dit jaar naar 29 kleinere gemeenten verspreid over het land.

Met de herstructureringsplannen moet verpaupering die in veel na-oorlogse wijken toeslaat een halt worden toegeroepen. Met name het tegengaan van een eenzijdige woningvoorraad door het bouwen van koopwoningen wordt door het ministerie hiervoor als een belangrijk wapen gezien.

Maar bij de plannen moet het ook gaan om een integrale aanpak: dus niet alleen het vergroten van de variatie in het woningaanbod, maar ook het aanpakken van bijvoorbeeld de woonomgeving, de veiligheid, de groenvoorziening en de bedrijvigheid.

In totaal zijn er 82 plannen ingediend waarvan 34 een financiele bijdrage van VROM hebben gekregen. Vijf daarvan zijn van Amsterdam, Den Haag en Utrecht, die samen f. 17,3 miljoen subsidie krijgen. Rotterdam heeft nog geen plannen ingediend.

Voor het resterende budget van f. 15,2 kunnen de vier grote steden nog tot 1 oktober plannen indienen.

Een voorbeeld van een plan wat een financiele bijdrage van ruim f. 1 miljoen krijgt is het project Grachtengordel in Deventer.

Hierbij gaat het om een grootschalig stedelijk vernieuwingsproject dat in een halve ring rond de binnenstad ligt. Herstructurering is nodig om de eenzijdige woningvoorraad te doorbreken, het stoppen van een al een aantal jaren durende neergaande spiraal gepaard gaande met een verloedering van de buurt, omvangrijke bodemsanering en milieuhinderlijke bedrijven.

Een uitgebreid pakket van herstructureringsmaatregelen, in samenhang met sociaal/maatschappelijke maatregelen, moet de negatieve spiraal doorbreken en de wijk aantrekkelijk maken voor middelhoge en hoge inkomens.

Verdeling

De verdeling die Tommel nu heeft toegepast ziet er als volgt uit: Amsterdam Buurt Negenf. 3.000.000 Zuid West Kwadrant f. 5.000.000 Den Haag Rijswijkseplein/Stationweg f. 3.013.735 Huygenspark f. 2.680.000 Utrecht Hoograven-Tolsteeg f. 3.600.000 Deventer Grachtengordel f. 1.133.000 MaastrichtAkerpoort f. 1.606.000 Heerlen Heerlerheide centrum f. 1.716.000 Roosendaal Groot Kalsdonk f. 905.000

Winschoten Rivierenbuurt f. 935.000 Hoogeveen Nachtegaal f. 721.000 Arnhem Malburgen-West f. 1.716.000 ‘s-Hertogenbosch Haren, Donk en Reit f. 1.442.000 Delfzijl Zand- en Riffenbuurt f. 648.000 Schiedam Parkweg-Oost f. 1.030.000 Emmen Valtherbosrand Oost f. 684.000 Haaksbergen A.Cuyplaan/Rembrandtstraat f. 380.000 Eindhoven Kruidenbuurt f. 1.648.000 Stadskanaal Maarsveld f. 480.000

Den Helder Nieuw Den Helder centrum f. 1.716.000 Zaanstad De Vijfhoekf. 1.716.000 Noordoostpolder Sterrenbuurt f. 161.000 Groningen Vinkhuizen f. 1.716.000 Steenwijk Steenwijk-West f. 1.716.000 Nijmegen Kop Weurtseweg f. 1.159.000 Almelo Sibelius/Karelia f. 957.000 SneekSneek-Zuid f. 1.383.000 Leeuwarden Hooidollen en Jokse f. 1.716.000 DelftDelfgauwse Weye f. 1.373.000 Haarlem Delftwijk f. 344.000 VenloGelreplein f. 962.000 Lelystad Wold B f. 1.450.000 BredaTuinzigtflats f. 455.000 Tilburg Korvelse Hofjes f. 618.000

Reageer op dit artikel