nieuws

Stadsbus voor de deur: schadepost van 4 miljoen

bouwbreed

dordrecht – De politiek was gewaarschuwd door de ambtenaren van Stadswerken, maar de nieuwe stadsbus moest en zou door de historische binnenstad van Dordrecht. Na een paar maanden is het leed niet te overzien: de klinkerstraten zijn kapot gereden en herstel van de schade kost vier miljoen gulden extra per jaar.

Het leek zo mooi. De stadsbus, heel eigentijds ‘city-bus’ en ‘servicebus’ genoemd, moest dichter naar de mensen. Natuurlijk wil niet iedereen een bus voor de deur, maar het liefst wel om de hoek. Dus werden er inspraakavonden georganiseerd en wat te verwachten was gebeurde: de inwoners van de binnenstad wilden van alles, maar geen asfalt voor de deur.

Zo ging het unieke driebussensysteem vorig jaar van start. Naast gewone bussen gingen er mooie, kleine bussen rijden met een lage instap, een met ‘enkel lucht’ en een met ‘dubbel lucht’. Het stadsbestuur was tevreden, maar anderen meenden dat het systeem zijn doel voorbij was geschoten: buiten de spits zit er vrijwel niemand in de fraaie bussen.

Al snel bleek dat zich vooral met de zwaardere bussen met ‘enkel lucht’ problemen zouden voordoen. De klinkers werden als het ware uit de straat gereden. In de historische straat het Kromhout moesten al snel noodreparaties worden verricht.

“Die bussen met enkel lucht zijn heel zwaar”, verklaart ambtenaar Stadswerken Hans van Leeuwen. “Met volle bezetting – en in de spits gebeurt dat wel eens – is de druk op de vooras zes ton en op de achteras negen ton. Daar kan de klinkerbestrating niet goed tegen.”

‘Dik water’

Zijn collega Frans van Horssen legt uit dat Dordrecht, net als veel andere steden en dorpen in Zuid-Holland, op ‘dik water’ is gebouwd. In Dordrecht is er al tenminste vijf eeuwen lang regelmatig zand aangebracht om de ingeklonken grond op te hogen. “Toch krijgen we hier problemen, omdat in stadsdeel Dubbeldam op de afgegraven klei een veel minder dikke zandlaag gelegd is.”

Van Leeuwen is verontwaardigd over de houding van het stadsbestuur: “Er is ons gezegd: zo gaan we rijden, leg langs de route maar wat haltes aan. Dat was het. Niemand heeft ons gevraagd wat wij ervan dachten, het stadsbestuur net zo min als de mensen van het gemeentelijk vervoerbedrijf (dat ook onder de verantwoordelijkheid van de wethouder van Stadswerken valt, red.). Als ze ons gevraagd hadden, hadden wij gezegd: je kunt geen relatief grote stadsbus door de nauwe straatjes van de binnenstad laten rijden. En als het dan toch moet, doe het dan minder frequent. Waar er eens in het uur een bus langs komt, is het probleem natuurlijk lang niet zo groot als op die plaatsen waar de bus elke vijf minuten voorbij rijdt.”

Voortijdig op de schop

Nadat het Kromhout enige malen provisorisch was hersteld, waren drastischer maatregelen vereist. De straat is in 1995 nog uitvoerig op de schop geweest, waarbij de riolering vernieuwd en de straat volledig hersteld en herstraat is. Nu wordt hij weer opengehaald. Er komt een stevige fundering van betongranulaat, waarop normaal gesproken asfalt zou worden gelegd.

“Het herstelwerk in dit stukje Kromhout kost zo’n f. 250.000”, aldus Van Leeuwen. “Maar daarmee zijn we er nog niet, want er komt nog veel meer op ons af. We houden natuurlijk zo veel mogelijk rekening met de levenscycli van riolering en bestrating, maar als de straat eerder open moet, en dat is op veel plaatsen het geval, kan dat miljoenen gaan kosten. Wij verwachten extra uitgaven van vier miljoen gulden per jaar tot een totaal van twintig, dertig miljoen.” “Maar ook dan zijn we er nog niet. De gedachte achter het nieuwe bussysteem is de buslijn snel te kunnen omleggen of aanpassen, al naar gelang van de vervoersvraag. Hierdoor kan de bus in een straat komen te rijden die wel beschadigd wordt, maar nog aan het begin van zijn levenscyclus staat en dus niet aan de beurt is om hersteld en herstraat te worden. Dat geeft gigantische extra kosten”, aldus Van Leeuwen.

Wethouder G. Veldhuijzen van Stadswerken heeft eerder laten weten dat de problemen niet te voorzien waren, ook al zijn er geen metingen verricht. Hij was niet bereikbaar voor nader commentaar.

Na enkele noodreparaties wordt het Kromhout weer opengehaald, dit keer voor drastischer maatregelen om verdere schade door de bussen te voorkomen.

Reageer op dit artikel