nieuws

‘Staande-mast-route’ Grouw-Leeuwarden vergt f. 35 miljoen

bouwbreed

grouw – De provincie Friesland en de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden zijn druk bezig met de ontwikkeling van een staande-mast-route tussen Grouw en Leeuwarden. Met de realisatie is een bedrag van f. 35 miljoen gemoeid. Het Rijk draagt hierin f. 15 miljoen bij. De oplevering van de route is gepland medio 2001. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden gestart.

De route is bedoeld om de recreatievaart uit het Prinses Margriet-kanaal te weren. De staande-mast-route loopt via het Pikmeer door het centrum van Grouw naar Wergea en vervolgens via de Hempensemeerpolder onder Leeuwarden naar het Van Harinxmakanaal.

De vaarwegen in de route moeten geschikt worden gemaakt voor massale recreatievaart. De vaarhoogte is gesteld op 30 meter, de vaarbreedte op 35 meter en de vaardiepte op 2,30 meter. Op sommige plaatsen zal daarom worden gebaggerd. Op andere punten in de route worden de bochten verruimd en waar nodig de oevers aangepast.

Reageer op dit artikel