nieuws

Sleufloze leidingsanering genomineerd voor Europese milieuprijs ’98

bouwbreed

leeuwarden – De Commissaris van de Koninging in de Provicie Friesland, L. Hermans, heeft gisteren namens ZKH Prins Claus in het Frisian Expo Centre te Leeuwarden de winnaars bekend gemaakt van de European Better Environment Award for Industry ’98 (ebeafi’98). Een van de genomineerde projecten voor deze belangrijke Europese milieuonderscheiding is afkomstig van Berliner Wasser Betriebe en behelst het verwijderen en vervangen van loden en kunststof waterleidingbuizen door middel van een nieuwe, sleufloze installatiemethode.

De steeds grotere hinder die het verkeer ondervindt van leidinginstallatie waarbij wordt gewerkt met een open sleuf, heeft de belangstelling voor en de ontwikkeling van sleufloze technieken (no-dig) in een stroomversnelling gebracht. Een geavcanceerde techniek, in het bijzonder voor renovatie of vervanging van rioolbuizen en waterleidingen, is die waarbij de oude buis van binnenuit wordt gebroken (pipe-crackingmethode), verwijd en vervolgens dient als doorvoerkanaal voor de nieuwe leiding.

Een interessante variant hierop is een door Berliner Wasserbetriebe (BWB) speciaal voor loden- en kunststof buizen ontwikkelde renovatiemethode, die als een van de 15 genomineerden uit ruim 500 inzendingen meedong naar de Europese milieuprijs.

Vanwege het flexibele karakter van loden en kunststof leidingen, waarvoor de veelgekozen perslucht grondrakket weinig geschikt is, ontwikkelde BWB een met snijmessen uitgeruste conische trekkop, die aan een staalkabel wordt voortgetrokken. Evenals bij vergelijkbare methoden wordt bij het onderhavige systeem de trekkabel vooraf door de oude leiding gevoerd.

Trekinrichting

In plaats van een lier koos BWB bij deze techniek echter voor een veel krachtiger hydraulische trekinrichting. Deze trekt de kegelvormige snijkop, die een grotere diameter heeft dan de te vervangen leiding, door de loden of kunststof buis waardoor die in tweeen splijt. Doordat de buishelften naar buiten worden gedrukt, ontstaat een grotere tunneldoorgang. Na het trekproces zijn de loden of kunststof buishelften gemakkelijk uit de verwijde tunnel te trekken. Dit kan zo nodig gebeuren onder het gelijktijdig invoeren van de nieuwe drinkwaterleiding.

In het verzorgingsgebied van de BWB worden nieuwe huisaansluitingen door een beschermende mantelbuis gevoerd. Om die reden voert men met het verwijderen van de buishelften, eerst een trekkabel door de oude leiding om die vervolgens met gekoppelde ruimer en hieraan bevestigde mantelbuis door de verwijde tunnel te trekken. De mantelbuis vormt het kanaal waarin de nieuwe huisaansluiting geschoven wordt. Hij beschermt de nieuwe verbinding, maar maakt het bovendien mogelijk in later stadium gemakkelijk een andere, zelfs ruimere aansluiting te maken. BWB heeft berekend dat deze methode, afhankelijk van de omstandigheden, besparingen oplevert tot zelfs 50% in vergelijking met de traditionele aanpak.

Loden buizen worden tegenwoordig in de watervoorziening niet meer gebruikt. Dit soort leidingen komt men echter nog veel tegen in woonwijken die voor 1960 zijn gebouwd en toen op het centrale drinkwaternet zijn aangesloten. In Berlijn zouden thans nog zo’n 35.000 huisaansluitingen uit lood bestaan.

De wijze waarop de BWB het verwijderen van deze leidingen aanpakt was door een internationale jury voorgedragen voor de European Better Environment Awards for Industry ’98 (ebeafi ’98). Deze prijs, een initiatief van de Europese Commissie, is de belangrijkste Europese milieuonderscheiding en wordt ondersteund door UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties. BWB was genomineerd in de categorie “schone technologie”, waarvoor de prijs ging naar het Deense bedrijf ACCUSTRIP met de inzending Accu Graphic-In-Line, een reinigingssysteem voor de verpakkings- en drukwerkindustrie.

Ruimer met gekoppelde mantelbuis (b.) en gecombineerde ruim-snijkop (o.) voor het ondergronds vernieuwen van verouderde kunststof- of loden waterleidingen volgens de zogenoemde BAB-methode.

Voortbewogen door een hydraulische trekinrichting klieft de snijkop de oude leiding in twee helften. Door de grotere diameter van de kegelvormige snijkop ontstaat een ruimer doorvoerkanaal.

Gekoppeld aan een ruimer is vooraf een grotere mantelbuis door het bestaande doorvoerkanaal te trekken.

Reageer op dit artikel