nieuws

Projectbureau HSL-Zuid verwacht veel van de markt Bedrijfsleven mag zeggen hoe het kan

bouwbreed Premium

den haag – De markt mag zijn creativiteit gaan uitleven op publiek-private samenwerking in het HSL-Zuid project. In een handzaam document geeft het projectbureau een beschrijving van wat er kan op dit gebied. Het vraagt het bedrijfsleven ideeen te leveren. Projectleider ir. Wim Korf heeft hoge verwachtingen.

Het zogenoemde Consultation Document is in maar liefst 700-voud wereldwijd verzonden. Binnen- en buitenlandse creatieve geesten worden daarin uitgedaagd te laten zien dat het de markt ernst is met publiek-private samenwerking (pps).

“Het bedrijfsleven roept al tijden dat het graag wil meedoen in pps-projecten. Nu heeft het de kans te laten zien dat die roep serieus was. Gezien de gesprekken die we tot nu toe met bedrijven voerden, heb ik hoge verwachtingen”, zegt Wim Korf.

Dat de HSL-Zuid een te ingewikkeld project is om als pps-project uit te voeren, bestrijdt hij. “Bovendien geven we de markt de kans om het op te knippen in hapklare brokken”, zo vindt hij.

Dat blijkt ook wel uit het document. Daarin heeft het projectbureau zelf al een splitsing gemaakt in twee hoofdmoten: transport en vastgoedontwikkeling. Die twee hoofdmoten zijn dan weer verdeeld in kleinere partjes.

Zo is het hoofdstuk transport opgedeeld in het vervoer op zich, infrastructuur, exploitatie van stations en bijkomende mogelijkheden als telecommunicatie. Wat vervoer betreft kijkt het projectbureau niet alleen naar de HSL-Zuid, maar ook naar bijkomende lijnen als de shuttle Breda-Rotterdam en licht vrachtvervoer.

Aparte HSL-stations

Bij de vastgoedontwikkeling gaat het om de vier HSL-stations, Amsterdam CS, Schiphol, Rotterdam en Den Haag en het shuttlestation Breda. Bij Amsterdam en Rotterdam wil het projectbureau dan ook nog weten of de markt vindt dat er aparte HSL-stations moeten komen. Voor Amsterdam zou dat dan langs de Zuid-as moeten zijn, voor Rotterdam de Noordflank.

Het lijkt erop dat er voor het bedrijfsleven nog ruimte is veranderingen aan te brengen in de bestaande plannen. “Inderdaad, voor zover die geen vertraging betekenen in de aanleg. Ik kan mij voorstellen dat de markt ergens lokaal een verbetering wil aanbrengen. Als dat voor een lokaal bestuur meerwaarde heeft, dan zal dat geen probleem geven”, aldus Korf.

Hij benadrukt nog eens dat het de overheid niet in eerste instantie gaat om private financiering los te krijgen, ook al zoekt zij nog f. 1,8 miljard. “Het gaat ons erom de markt in te schakelen om efficienter te werken, de projectkosten te drukken en de bouwtijd te versnellen. Als we dan ook nog financiering loskrijgen, is dat prachtig. Maar het is niet een doel op zich.”

Zo staat het ook in het Consultation Document. “Met het stimuleren van deelname van de private sector en private financiering zoekt de regering geenszins een methode om buiten de begroting om te financieren. Gegeven de gezonde toestand van ’s Rijks financien wordt deelname van de private ondernemingen juist gezocht om het project waardevermeerdering te geven in termen van de sociaal-economische en transport doelstellingen en kosten- en management efficiency.”

Tot 17 juli krijgt de markt gelegenheid ideeen te leveren. Die zouden terzijnertijd dan moeten leiden tot publiek-private contracten. Dat zal overigens pas gebeuren als de bouw van de HSL al is begonnen. “Dat is op zich niet erg. In de pre-contractuele fase kunnen ideeen van marktpartijen worden meegenomen. Bijkomend voordeel is dat de markt kan zien dat de overheid bloedserieus is met de HSL-Zuid. Of de markt nu wel of niet meedoet, de lijn komt er gewoon”, zegt Korf.

Reageer op dit artikel