nieuws

Paus legt ladderpakket omgekeerd op aanhanger

bouwbreed

Paus Maschinenfabrik speelt met zijn nieuwe ladderlift in op de in ons land veranderde wetgeving voor aanhangers. Het ladderpakket wordt nu omgekeerd op het onderstel geplaatst. De Compact-Slide 25 WH is in samenwerking met importeur Vlutters Bouwlogistiek uit Waardenburg speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld en wordt hier binnenkort met eigen kenteken geintroduceerd. Met de gewijzigde ladderconstructie is de transportlengte ten opzichte van bestaande ladderliften

met 60 cm teruggebracht.

De wegenverkeerswetgeving voor aanhangers boven 750 kg is per 1 januari 1998 gewijzigd. Al in 1994 stelde de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) een nieuw ‘Voertuigreglement’ op, dat deel uitmaakt van de Wegenverkeerswet 1994. Dit reglement is sinds 1 januari 1995 van kracht. Vanaf die datum wordt het bij nieuw af te geven typegoedkeuringen toegepast.

Bestaande type-goedkeuringen zijn met ingang van 1 januari 1998 vervallen en dienen zodoende opnieuw te worden aangevraagd. De aanhangers moeten dan zodanig zijn aangepast dat ze aan de geldende reglementen voldoen.

Kenteken

De belangrijkste wijzigingen betreffen toepassing van stootbalken aan de achterzijde van het getrokken voertuig en zijdelingse afscherming.

Volgend jaar zal bovendien het voeren van een kenteken op aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg van kracht worden. Dat betekent dat in eerste instantie nieuw te registreren aanhangwagens een driedelig kentekenbewijs moeten bezitten, net als personenauto’s. Op de aanhangwagen dient dan een kentekenplaat te worden aangebracht met een eigen kenteken. Dat hoeft dus niet te corresponderen met het kenteken van het trekkende voertuig.

Deze regeling zal ook voor oudere aanhangers gefaseerd worden ingevoerd. Dat kan betekenen dat die ook moeten worden aangepast.

Wijziging

Aanpassing van de bestaande ladderliften aan de veranderde Nederlandse wegenverkeerseisen is geen gemakkelijke zaak. Ook de Duitse machinefabrikant Hermann Paus heeft dat moeten vaststellen. Niet alleen vraagt dit ingrijpende technische wijzigingen maar ook het gewicht van de ladderlift wordt onacceptabel hoog. Om die reden heeft Paus in samenwerking met zijn Nederlandse importeur Vlutters gezocht naar een nieuw machineconcept. Dat is gevonden in een tegengestelde ligging van het ladderpakket.

Omgekeerd

Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat de nieuwe ladderlift omgekeerd wordt getrokken. In plaats van naar achter, steekt de ladder bij de nieuwe Paus Compact-Slide 25 WH bij transport naar voren. Het ladderpakket steunt daarbij op de trekstang. Proefnemingen met het prototype ervan hebben aangetoond dat de machine door de ver naar achter liggende wielas over een goede wegligging beschikt en rijsnelheden tot 100 km/uur mogelijk zijn zonder dat de machine de neiging vertoont tot slingeren.

Kenmerkend voor de nieuwe ladderlift is de toepassing van een slede waarmee het ladderpakket in 18 stappen van 170 mm over de gehele lengte van het chassis kan worden verschoven (Slide-systeem). De lift is tevens 360 gr. C. zwenkbaar en vanaf de grond van alle vier zijden te beladen. Ongeacht de stand van de aanhanger is de ladderlift daardoor steeds in de juiste positie ten opzichte van het gebouw te plaatsen. Zonder dat de wagen hoeft te worden verreden kan op deze wijze een groot deel van het dak worden bestreken. Daarmee wordt een flinke tijdwinst geboekt.

Dankzij de sledeconstructie kan voor het transport van de ladderlift het aandrijfgedeelte met materiaalbak volledig naar achter schuiven en het ladderpakket naar voren horizontaal worden neergeklapt. Voor bevestiging achter een trekkend voertuig is de machine uitgerust met een verlengde dissel met kogelkoppeling. Deze laat zich bij gebruik van de ladderlift geheel onder het chassis schuiven waardoor, indien noodzakelijk, ook vanaf de voorzijde van de aanhanger kan worden geladen.

In transporttoestand meet de ladderlift vanaf kogelkoppeling tot achterzijde ladderpakket 7358 mm. Met ingeschoven dissel en haaks uitgezette stempels vraagt de lift slechts een ruimte van 3370 x 2600 mm.

Het oprichten van het ladderpakket gebeurt hydraulisch. Voor de aandrijving van de hydrauliekpomp zorgt een Honda GX 390 luchtgekoelde 4-takt benzinemotor met een vermogen van 9,6 kW (13 pk) bij 3600 omw/min.

De vijfdelige ladder is mechanisch telescopeerbaar tot een opvoerhoogte van 30 meter. De ladderverlenging naar onder is traploos tot 2 meter uit te schuiven. Ook naar boven is voor de ladderlift een aluminium dakrailverlengstuk beschikbaar. Afhankelijk van de te transporteren materialen zijn een 90 liter grindkubel of speciale transportwagens voor dakrollen, dakpannen, gipskartonplaten, tegels en golfplaten te monteren.

Overeenkomstig de machinerichtlijn is de Paus Compact-Slide 25 WH voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen een zijn extra beveiligingen leverbaar. Zo is de ophaallier uitgerust met een lamellenrem en een automatische spaninrichting op de lierkabel, de motor met een automatisch toerentalregeling en verder is de ladderlift uitgerust met een kabelbreuk- en een valbeveiliging. Leverbaar is nog een beschermdak voor de bedieningsman.

Keuring

In de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn personeel. Om de veiligheid van machines te waarborgen is periodieke keuring van het materieel noodzakelijk.

In geval van calamiteiten met machines kan de werkgever veel problemen bespaard blijven wanneer hij kan aantonen dat regelmatige inspectie van de desbetreffende machine door een deskundige heeft plaats gehad. Een erkende keuringsdeskundige is onder meer elke machineleverancier die BMWT gecertificeerd is en volgens het BMWT-keur periodieke machine-inspecties uitvoert. Het BMWT-keur is een leverancierskeur die zich beperkt tot de technische beoordeling van het eigen gevoerde machinemerk. Die beperking is aangebracht omdat in bouwliften steeds meer merkspecifieke technologie wordt ingebouwd. Op basis van algemene kennis is het daarom onmogelijk nog voldoende deskundig veiligheidskeuringen uit te voeren.

Vlutters Bouwlogistiek verzorgt als BMWT gecertificeerd bedrijf eveneens periodieke keuringen aan de geleverde Paus ladderliften. Daarvoor beschikt men over vier mobiele werkplaatsen, waarmee in de verschillende regio’s in ons land keuringen in combinaties met servicebeurten worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel