nieuws

Onlangs hoorde ik dat er een nieuwe wet komt, de REA. Waar gaat deze wet over en wanneer wordt die van kracht?

bouwbreed

Per 1 juli treedt er inderdaad een nieuwe wet in werking: de REA, de Wet op de (Re)integratie van Arbeidsgehandicapten.

De wet vereenvoudigt aanvraagprocedures voor vergoedingen en verruimt bestaande reintegratie-instrumenten. Daarnaast zorgt zij ervoor dat een eventueel financieel risico beperkt wordt. Hierdoor is het voor werkgevers aantrekkelijker om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen of te houden.

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij werkgevers als het gaat om ziekte en arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Met financiele prikkels wil de overheid ervoor zorgen dat werkgevers meer aandacht besteden aan hun arbeidsomstandighedenbeleid. Dit moet werkgevers er echter niet van weerhouden om arbeidsgehandicapte werknemers in dienst te nemen of te houden.

Dat is precies de reden dat de wet REA nu wordt ingevoerd.

– Wat gaat er veranderen door de wet REA?

Een belangrijke vereenvoudiging met de invoering van de wet REA betreft de aanvraag van een onkostenvergoeding. Als u als werkgever een arbeidsgehandicapte in dienst neemt of houdt, dan ontvangt u een vaste tegemoetkoming in de kosten.

Als een arbeidsgehandicapte werknemer niet terug kan in zijn functie, maar bij dezelfde werkgever een andere functie vervult, kan de werkgever een herplaatsingsbudget aanvragen. Neemt u een nieuwe werknemer met een arbeidshandicap in dienst, dan kunt u een plaatsingsbudget aanvragen. Beide aanvragen zijn eenvoudig en snel. Ze worden verstrekt door de uitvoeringsinstelling.

Uiteraard regelt de nieuwe wet REA nog veel meer, maar dat kan hier niet allemaal behandeld worden. SFB Uitvoeringsorganisatie geeft, in samenwerking met sectorraad Bouw, een speciale krant uit bij de invoering van REA. Hierin worden alle reintegratie-instrumenten uitvoerig toegelicht. De krant wordt rond 1 juli naar alle werkgevers verstuurd die bij de SFB Groep zijn aangesloten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels