nieuws

Ongevallen in de bouw met campagne te lijf Sociale partners schrikken van aantal dodelijke slachtoffers

bouwbreed

den haag – Een nieuwe bouwbrede campagne moet de bouw zuiniger leren omgaan met zichzelf. Zo reageert de bouwbond CNV op het hoge aantal dodelijke ongevallen in de branche. Het AVBB staat achter een dergelijk initiatief, terwijl de bouwbond FNV ook een onderzoek wil naar het beleid van het ministerie van Sociale Zaken.

In antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Marijnissen (Socialistische Partij) naar aanleiding van publicaties in deze krant, maakte staatssecretaris De Grave bekend dat er in de bouw vorig jaar 32 personen dodelijk zijn verongelukt. Dit zijn er acht meer dan in 1996.

De 32 slachtoffers maken een kwart uit van alle dodelijke bedrijfsongevallen. De Stichting Arbouw komt niet verder dan 16, maar telt de slachtoffers in de staalbouw en installatiebranche niet mee, zoals het ministerie wel doet.

De Stichting Arbouw wil de campagne waar de bouwbond CNV om vraagt, graag opzetten. “In principe werkt Arbouw alleen voor de bouw. Maar als andere branches meebetalen, dan juich ik dat alleen maar toe. Je kunt steggelen over aantallen, maar iedere dode is er een teveel. En het zal je maar overkomen”, aldus directeur Leen Akkers.

Te weinig gegevens

Opmerkelijk genoeg registreren de Arbeidsinspecties niet bij wat voor werkzaamheden een ongeval zich heeft voorgedaan. Wel houden ze bij wat de oorzaak is, al wil het ministerie daar meer helderheid over. Ook Leen Akkers wil graag meer over de oorzaken weten voordat er een nieuwe campagne wordt gevoerd. Hij denkt dat vallende voorwerpen een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen zijn en vermoedt dat die in aantal stijgen.

Het AVBB schaart zich achter het idee van een nieuwe campagne. Het begin van de jaren negentig kende de campagne ‘Een bouwvakker is niet van steen’, die ook een positieve invloed heeft gehad op de mentaliteit.

Terzijde geschoven

De bouwbond FNV pleit daarnaast voor een onderzoek naar de rol van het ministerie van Sociale Zaken. De bond waarschuwt al jaren voor de toename van het aantal ongevallen in de bouw. In 1995 pleitte de bond voor meer toezicht op de naleving van voorschriften. In de jaren daarna wees de bond het ministerie op de noodzaak van werkdrukvermindering en vroeg die extra aandacht voor ongevallen in de wegenbouw en spoorbouw. “Het ministerie van Sociale Zaken heeft de alarmerende berichten in de afgelopen jaren stelselmatig terzijde geschoven. Er kwamen steeds minder veiligheidsregels voor de bouw, terwijl de controle van de Arbeidsinspectie is afgenomen. Om die reden willen we een onderzoek naar de rol van het ministerie, dat door een onafhankelijke instantie dient te worden uitgevoerd”.

Werkdruk verminderen

De bouwbond CNV pleit ervoor dat er nu eens ernst wordt gemaakt met de vermindering van de werkdruk, die fnuikend zou zijn voor de veiligheid. “De bouw moet zich niet zo door opdrachtgevers op de huid laten zitten als het gaat om prijs en levertijd”, aldus een woordvoerder.

De bouwbond CNV noemt het hoog tijd dat er in bouwbestekken arboregels worden opgenomen en dat de Arbeidsinspectie daarop streng gaat toezien. Inspecteurs van de Arbeidsinspectie zouden bouwplaatsen ook vaker zonder aankondiging en vooraf moeten aandoen.

Reageer op dit artikel