nieuws

Nieuw onderhoudsarm asfalt niet duurder dan normaal

bouwbreed Premium

Muiderzand – Bij de aanleg van de derde rijstrook langs de A6 van Muiderberg naar Almere wordt een nieuwe, onderhoudsarme asfaltsoort gebruikt. Omdat dit goed past in het beleid van Rijkswaterstaat voor het beperken van het wegonderhoud, gunde de dienst in april zijn eerste ‘design and construct’-contract in de wegenbouw, waarbij de kennis over dit zogenoemde EME-asfalt in beginsel voor iedereen beschikbaar komt. Vermeer Infrastructuur BV uit Hoofddorp maakt het ontwerp en zorgt ervoor dat de rijstrook 1 augustus klaar is. Het EME-asfalt is niet duurder dan de gebruikelijke asfaltmengsels.

De derde rijstrook komt te liggen langs de zuidelijke rijbaan van de A6 tussen knooppunt Muiderberg en de aansluiting Almere Stad West. Veel mensen uit Almere werken in de regio rond Amsterdam en Schiphol. Dagelijks zijn er in de avondspits files richting Almere. In de ochtendspits is dat minder omdat de andere rijbaan al drie rijstroken heeft.

Naar verwachting zal het inwonertal van Almere de komende vijf jaar nog blijven groeien. Het stadsbestuur van Almere en de provincie Flevoland pleitten dan ook al jaren bij de betrokken regionale diensten van Rijkswaterstaat voor verbetering van de A6. Toen directie Noord-Holland en directie IJsselmeergebied instemden met realisering van het project voor 1 augustus dit jaar, konden deze rijksdiensten zich geen tijdrovende procedures meer veroorloven. Daarom is een contractvorm gekozen die weinig tijd kostte. Vermeer Infrastructuur zei een product te kennen dat paste in het beleid van Rijkswaterstaat om binnen 10 tot 15 jaar na aanleg geen grootschalig onderhoud aan wegen te willen doen.

Rijkswaterstaat besloot tot een aanbesteding volgens een ‘design and construct’- contract op enkelvoudige uitnodiging. Na een onderhandelingsronde is met Vermeer Infrastructuur BV een contract gesloten voor f. 8,5 miljoen waarbij het bedrijf uit Hoofddorp ontwerpt, uitvoert en de extra rijstrook van vijf kilometer voor 1 augustus dit jaar oplevert. De voorbereidingstijd is net als de uitvoering bij dit contract beperkt gebleven tot 3 maanden. Het staat voor Rijkswaterstaat als een paal boven water dat indien niet op deze wijze was gehandeld, de derde rijstrook er dit jaar niet zou zijn geweest.

Vermeer Infrastructuur heeft op dit project een voor Nederland nieuwe asfaltsoort toegepast met uitstekende eigenschappen voor zwaarbelaste wegen: EME-asfalt. EME staat voor Enrobe a Module Eleve, ofwel asfalt met een verhoogde stijfheidsmodulus. Die ligt ruim de helft hoger dan die van steenslagasfaltbeton dat normaal in de onderlaag zou worden gebruikt. De speciale asfaltsoort heeft ook een goede weerstand tegen vermoeiing en vervorming.

Frankrijk gebruikt het product al een jaar of vijftien. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik bij wegdekken in tunnels. Een extra asfaltlaag voor onderhoud is niet wenselijk omdat dit de vrije doorrijhoogte beperkt. Het is naderhand toegepast op de Boulevard Peripherique rond Parijs. Gaandeweg is het gebruikt bij zwaarbelaste asfaltverhardingen. De maximale aslasten in Frankrijk zijn overigens 13 ton, in Nederland zijn die 11,5 ton.

EME is door Vermeer Infrastructuur ‘vertaald’ naar de Nederlandse omstandigheden. Het gaat om een asfaltsoort met een verhoogd bitumengehalte. De vertalers benadrukken dat het niet gaat om een polymeermodificatie. Ook wordt gezorgd voor een optimale korrelverdeling, door onder meer uitsluitend groevemateriaal te gebruiken.

Goedkoper

Gebruik van EME-asfalt is niet duurder dan traditionele oplossingen. De dikte van de asfaltconstructie kan door gebruik van EME-asfalt ongeveer 25% naar beneden. Op het project voor de derde rijstrook wordt een laag van 175 millimeter toegepast onder een deklaag van 50 millimeter zoab, terwijl normaal hiervoor 230 millimeter steenslagasfaltbeton nodig zou zijn. Door de geringere laagdikte wordt het prijsverschil met normaal gebruikte mengsels in de onderlagen gecompenseerd. Maar gebruik van het mengsel biedt meer;er treedt geen spoorvorming op.

Volgens Vermeer en Rijkswaterstaat is het EME-asfalt een welkome aanvulling op de reeks mengsels die in Nederland in gebruik zijn.

De contractvorm waarbij het uitvoerend bedrijf ook het ontwerp maakt heeft op dit werk voordelen gehad. De mogelijkheden van het bedrijf en de eisen van het werk zijn hier goed op elkaar afgestemd. Dat is de reden dat het werk op 1 augustus klaar kan zijn.

Reageer op dit artikel