nieuws

Nederlandse ‘traditie’ brengt concurrentiepositie in gevaar BMWT-voorzitter Lubbers hekelt regelzucht in machinebranche

bouwbreed

wezep – In Nederland is het gebruikelijk om bovenop de Europese regels nog eens extra eisen te stellen. Voorzitter Lubbers van de Vereniging van fabrikanten van en handelaren in bouwmachines BMWT weet niet wie die regelzucht in stand houdt. “De fabrikanten van bouwmachines in elk geval niet.” Door de extra eisen komt de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven in gevaar.

Bij de opening van Technische Kontaktdagen te Wezep noemde Lubbers de toenemende mobiliteit op Europese schaal een goede zaak. Nederlandse aannemers verwerven buitenlandse opdrachten, en buitenlandse aannemers verschijnen met grote regelmaat ook op Nederlandse projecten. “Ook de Nederlandse machinebranche staat open voor een vrije marktwerking en heeft vertrouwen in de concurrentiekracht van de Nederlandse aannemer.”

De overmatige certificeringsdrang zal volgens hem echter de mobiliteit en flexibiliteit binnen de branche niet bevorderen. Hoewel de Europese regelgeving zich in positieve zin ontwikkelt en zorgdraagt voor een hoog veiligheidsniveau, is Nederland druk doende hier nog eens wettelijke eisen bovenop te leggen. “Hierdoor plaatst het Nederlandse bedrijfsleven zich qua concurrentiepositie in een structurele achterstandsituatie”, zo meent Lubbers. Hij vroeg zich af wie er belang heeft bij die bovenwettelijke eisen en wie er in toestemmen. “Zijn het de werkgevers, de werknemers, certificerende instanties of marktzoekende Notified Bodies? De fabrikanten en hun vertegenwoordigingen zijn het in elk geval zeker niet”, zo benadrukte Lubbers.

De veiligheid van het materieel staat bovenaan en die moet voldoen aan de Europese standaarden, wereldwijd de hoogste. Door de open marktverhoudingen is de Europese markt echter ook bereikbaar voor machines van daarbuiten. Het volume van markten buiten Europa is zo groot dat veel fabrikanten hun productie op die specifieke markten afstemmen. Qua merk en typeaanduiding komt dit materieel overeen met dat voor de Europese markt, maar toch voldoet het niet aan de hier geldende regelgeving. Lubbers zei het van belang te vinden dat kopers van deze machines zich ervan verzekeren dat het materieel is voorzien van een namens de fabrikant afgegeven conformiteitsverklaring.

Innovatie

In het kader van de Technische Kontaktdagen merkte Lubbers tenslotte op dat materieelleveranciers in samenspraak met de gebruikers voortdurend bezig zijn met de technologische ontwikkelingen van het materieel. Op enkele deelgebieden na is de mechaniseringsslag in de bouw afgerond. Het machinaal straten en de bouwplaatslogistiek bevinden zich nog volop in dit proces. De bouw is beland in een industrialisatiefase waarin wordt gezocht naar mogelijkheden om deelprocessen te automatiseren.

Kenmerkend voor de innovatie van bouwmaterieel in de komende jaren is vooral de toepassing van steeds meer merkspecifieke technologie. Voor besturings- en diagnosesystemen worden steeds meer ‘gesloten systemen’ gebruikt die uitsluitend nog leesbaar zijn voor bedrijven die rechtstreeks toegang hebben tot de technische expertise van de fabrikant. “Deze ontwikkelingen dwingen leverancier en gebruiker tot nog hechtere samenwerking”, aldus Lubbers.

Met ruim 140 deelnemende machinebedrijven overtreffen de Technische Kontaktdagen 1998 wederom alle voorgaande manifestaties. Deze door de BMWT in samenwerking met de NVWB afdeling Grondwerk georganiseerde machinedagen duren tot en met zaterdag. Morgen is de TKD voor het grote publiek toegankelijk en worden weer vele honderden professionele machinebestuurders verwacht. Zij kunnen naar hartenlust de machines beproeven. Vele duizenden kubieke meters zand van het uitgestrekte defensieterrein zullen die dag weer even worden gekeerd.Foto: Frans Paalman

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels