nieuws

Nederlands bedrijf moet milieu oosten Europa verbeteren

bouwbreed

den haag – Senter vraagt bedrijven en consortia om projectvoorstellen waarmee Hongarije, Polen en Slowakije broeikasgassen kunnen beteugelen. De inschrijving sluit op 25 juni.

De projecten moeten uiterlijk 1 januari 1999 beginnen en uiterlijk 31 december 2000 gereed zijn. Alleen werken met een waarde van f. 450.000 tot f. 950.000 komen voor beoordeling in aanmerking. Senter is een agentschap van het ministerie van economische zaken.

Senter doet de oproep voor het Proefprogramma Joint Implementation. Nederland wil met dit programma samen met landen in centraal en oostelijk Europa ervaring kweken voor het verminderen van vrijkomende broeikasgassen. Senter kan voorstellen die binnen het programma passen bekostigen. Dat gebeurt alleen wanneer metingen de vermindering van de broeikasgassen aantonen. Een Nederlands bedrijf moet het idee indienen terwijl de uitvoering in Hongarije, Polen of Slowakije gebeurt. Bij de projecten valt te denken aan energiebesparing in (openbare) verwarmingssystemen, optimalisatie van energieproductie en – distributie en aan warmte/ kracht-koppeling. Andere mogelijkheden kunnen verband houden met duurzame energieproductie met bijvoorbeeld zonnecellen, met warmtepompen en met geothermische energie.

Beoordeling

Jaarlijks ontvangt Senter om en nabij tien projectvoorstellen per land. Daarvan is ongeveer de helft praktisch uitvoerbaar. De beoordeling gebeurt in twee stappen. Een gegadigde maakt de interesse kenbaar met het indienen van een korte projectomschrijving, een schatting van de verwachte vermindering van broeikasgas en van een overzicht van plaatselijke partijen waarmee het Nederlandse bedrijf het project realiseert. Na gebleken geschiktheid moet de kandidaat een uitgewerkte offerte indienen. De begroting moet tevens ingaan op de onderhoudskosten van het project. Senter betaalt de kosten uit het budget van het Programma Samenwerking Oost-Europa. Het agentschap blijft twee jaar bij een project betrokken. De voorkeur gaat uit naar plaatselijke particuliere partijen.

Nadere inlichtingen: tel. 070-3610495 en fax 070-3614430.

Reageer op dit artikel