nieuws

Miljoenen extra voor opleidingscentra

bouwbreed Premium

den haag – Regionale opleidingscentra (ROC) moeten f. 145 miljoen extra krijgen. Als gevolg van de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) hebben de centra zwaardere taken gekregen en hiervoor hebben ze ook meer geld nodig. Dit blijkt uit een onderzoek naar de gevolgen van de WEB, dat minister Ritzen heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

De ROC’s verzorgen onder meer onderwijs aan jongeren die via het leerlingstelsel in de bouw werken.

Bij de invoering van de WEB hadden de ROC’s al om extra geld gevraagd. De instellingen waren van mening dat de wet tot zwaardere taken zou leiden. Volgens de minister stond daartegenover dat er ook taken wegvielen; hij beloofde hiernaar een onderzoek te laten uitvoeren.

De onderzoekers wijzen erop dat er structureel f. 70 miljoen extra nodig is om de instellingen alle taken uit de WEB goed te kunnen laten uitvoeren. Daarnaast moet er op incidentele basis f. 75 miljoen worden vrijgemaakt om de overgang naar de nieuwe onderwijsstructuren mogelijk te maken. Deze eenmalige verhoging is nodig, omdat de twee onderwijssystemen een aantal jaren tegelijkertijd naast elkaar in stand moeten worden gehouden.

Reageer op dit artikel