nieuws

‘Meer concurrentie in sociaal verzekeringsland’

bouwbreed

den haag – In de uitvoering van sociale verzekeringen moet meer concurrentie komen. De bankverzekeringsgroep GAK-Achmea is in die markt te dominant. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) schrijft dat in het advies aan staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die had het kartelbureau om het advies gevraagd met het oog op onder meer de kabinetsformatie.

De markt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen kenmerkt zich volgens de NMa door een gering aantal aanbieders. Het gaat om GAK, Cadans/GUO, SFB en USZO. Het GAK heeft een overheersende positie. De vier hebben slechts een opdrachtgever, het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv).

Om de concurrentie te bevorderen moet volgens de NMa het aantal aanbieders toenemen en moeten de marktaandelen meer evenredig over de bedrijven worden verdeeld. Voor dat laatste kan ingrijpen van de overheid nodig zijn.

De NMa adviseert het organisaties aantrekkelijker te maken tot de uitvoeringsmarkt toe te treden. Daarom is het wenselijk dat instanties uitvoeringstaken kunnen verrichten naast private activiteiten. Ook moeten gegevens tot op zekere hoogte voor zowel wettelijke als private doeleinden kunnen worden gebruikt. Uiteraard met de nodige waarborgen voor de privacy, aldus het kartelbureau. Als voorbeeld denkt de Nma aan een combinatie van uitvoeringstaken, verzekerings- en bankdiensten.

Als de claimbeoordeling in een nieuwe onafhankelijke, publieke organisatie wordt ondergebracht en dus niet bij de private uitvoeringsinstellingen, kunnen die laatste zich voluit als ondernemer gedragen, zo stelt de NMa.

Ook aan de vraagzijde moeten er meer opdrachtgevers komen. dan alleen het Lisv. Daarbij denkt het Nma er aan om sectoren in het bedrijfsleven en zelfs afzonderlijke bedrijven als opdrachtgever voor de uvi’s te laten optreden. Het moet tevens gemakkelijker worden om van uitvoeringsinstantie te wisselen. Dat kan door een korte duur van de contracten en het beperken van de kosten die met het wisselen van opdrachtnemer zijn gemoeid en door open aanbestedingsprocedures.

Het SFB is blij met het advies. “Bij de discussies over marktwerking hebben wij altijd gezegd voorstander te zijn van meer aanbieders”, aldus woordvoerder Vlaanderen.

Reageer op dit artikel