nieuws

Kwaliteit staat voorop bij aanbesteding leidingwerk

bouwbreed Premium

Bij de aanbesteding van het leggen van kabels en leidingen hechten nutsbedrijven aan een voorspelbare kwaliteit. Vandaar hun voorkeur om onderhands aan te besteden. Met 60% van de totale uitgaven van f. 2,7 miljard aan infrastructuur is die vorm van aanbesteden favoriet.

Toch verwachten de nutsbedrijven in de toekomst wat meer werk openbaar aan te besteden, omdat zij daarvan een prijsdrukkende werking verwachten.

Dat staat te lezen in een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), dat een onderzoek instelde naar het werk dat nutsbedrijven voor ondernemingen in de gww-sector op de markt zullen brengen. Van de totale uitgaven van de circa 60 bedrijven die elektriciteit en/of gas en water leveren, heeft ruim de helft betrekking op nieuwe aansluitingen op uitleglocaties zoals Vinex-gebieden en op bestaande woonwijken. De andere helft van de totale uitgaven heeft betrekking op onderhoud en vervanging.

De uitbesteding van werk zal in de nabije toekomst enigszins teruglopen. Dat komt niet alleen doordat de nieuwbouw van woningen in aantallen afneemt, maar ook doordat de nutsbedrijven nogal wat werk in eigen beheer kunnen uitvoeren. De helft van de nutsbedrijven zegt daarvoor voldoende eigen personeel in dienst te hebben. Door de recente fusiegolf beschikt men op diverse afdelingen zelfs over meer dan voldoende personeel.

Lagere prijzen

Diezelfde fusies zijn er ook de oorzaak van dat verschillende werken worden geclusterd. De hierdoor toegenomen projectomvang vraagt minder overleg, reduceert het aantal aanbestedingen en maakt het mogelijk een lagere prijs te bedingen, zo vermoeden de nutsbedrijven. Ongeveer driekwart van de bedrijven streeft naar een zo laag mogelijke prijs van het werk.

Als nutsbedrijven uitbesteden, gaat hun voorkeur overigens uit naar gecertificeerde aannemers, omdat men daarvan de meeste kwaliteit verwacht. Ze moeten over een aantal disciplines beschikken en in omvang vergelijkbare werken hebben uitgevoerd. De meeste kabel- en buizenleggers voldoen al aan de eerste twee criteria.

Reageer op dit artikel