nieuws

Hilversum wil aanpak spoorlijn onderzoeken

bouwbreed

hilversum – De gemeente Hilversum heeft bij het ministerie van VROM f. 450.000 subsidie aangevraagd om een onderzoek naar de herinrichting van de spoorzone te financieren. Met het onderzoek wil de gemeente naar een oplossing zoeken om de schaarse grond in het centrum beter te benutten.

Minister De Boer van VROM gaf eind 1997 het startsein voor het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik. Doel van het project is om vooral in stedelijke gebieden efficienter met schaarse grond om te springen. Voor de periode 1998-2002 heeft de minister f. 50 miljoen beschikbaar gesteld om initiatieven op dit terrein verder uit te werken.

De gemeente Hilversum wil de subsidie niet alleen gebruiken om ondertunneling van de spoorlijn te onderzoeken maar ook andere mogelijkheden bekijken. “We willen uitzoeken wat nu, morgen en overmorgen voor Hilversum de beste oplossing is”, legt Cor van der Vaarst van de gemeente Hilversum uit. “De spoorlijn is een soort Berlijnse muur die dwars door de stad loopt. De muur willen we graag slopen.”

Ondertunneling is volgens hem een manier om de stad te helen. Hilversum geeft in haar projectvoorstel aan het VROM diverse opties aan. Varierend van nieuwbouw onder of boven de spoorlijn tot het verdiepen van de spoortunnel zelf. Maar ook op stedelijk niveau heeft de gemeente een aantal ideeen in gedachten.

Ballast Nedam heeft evenals een aantal andere grote bouwers en ontwikkelaars belangstelling voor het project getoond. Als de gemeente de subsidie weet binnen te slepen, wil Hilversum echter eerst meer duidelijkheid over een mogelijke financieringsconstructie. Dan pas gaat ze met de verschillende partijen om de tafel zitten.

In opdracht van de provincie, de gemeenten Naarden, Bussum en Hilversum voert Arcadis momenteel een onderzoek uit naar ondertunneling van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort. De resultaten zullen volgens Van der Vaarst nauw bij het Hilversumse onderzoek worden betrokken.

Reageer op dit artikel