nieuws

Groei banen in Limburgse bouw van tijdelijke aard

bouwbreed

maastricht – De werkgelegenheidsgroei in de Limburgse bouw is slechts van tijdelijke aard. Dat stelt het onderzoeksbureau ETIL. Het bureau baseert zich op de daling in het aantal verstrekte bouwvergunningen en een afnemende woningbehoefte in Limburg. In een reactie zegt het NVOB Gewest Limburg zich in de bevindingen van ETIL te kunnen vinden.

Het gaat goed met de bouwnijverheid in Limburg. Sjokte het jarenlang achter de landelijke groeicijfers aan, in de laatste twee jaar is er sprake van een forse werkgelegenheidsgroei. Dat blijkt uit het ETIL-rapport ‘Werkgelegenheidsontwikkeling in Limburg 1987-1995-1999’. De bouwnijverheid en installatiebranche zag het aantal banen vorig jaar zelfs met 4,7 procent stijgen. In aantallen betekent dat concreet een groei van ruim 1000 arbeidsplaatsen. In totaal waren er in het jaar 1997 ruim 23200 personen in de Limburgse bouwnijverheid en installatiebranche werkzaam.

Volgens ETIL vertoont de ontwikkeling van de bouwnijverheid in Limburg een geheel eigen dynamiek. Los van landelijke trends groeit of daalt de werkgelegenheid in deze sector. De reden hiervoor wordt niet specifiek aangegeven. Wel stelt ETIL in de toelichting vast dat de huidige werkgelegenheidsgroei tijdelijk is. “De daling in het aantal verstrekte vergunningen voor bouwwerken duidt erop, dat de huidige opleving waarschijnlijk niet van lange duur zal zijn. Ook kan op termijn een daling van de woningbehoefte uitmonden in minder bouwproductie.”

Positief

Rene Meyboom, secretaris van het Gewest Limburg van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, zegt de conclusies van ETIL te kunnen onderschrijven. “Ik hoor op dit moment inderdaad alleen maar positieve geluiden over de werkgelegenheid in de bouw. Ik heb zelf ook het gevoel, hoewel dat geen objectieve graadmeter is, dat er momenteel voldoende werk is.” Maar ook Meyboom meent dat dit gevoel niet al te lang zal standhouden. “Er zijn nu eenmaal signalen dat Limburg na 2000 als eerste provincie van Nederland te maken krijgt met een afnemende bevolking. Dat betekent toch dat we de bouwproductie zoals dat nu is uitgestippeld moeten bijstellen. Dat heeft gevolgen voor heel wat bouwbedrijven.”

Deze bedrijven moeten in de ogen van de NVOB-secretaris dan ook over de toekomst nadenken. “Er ligt nu eenmaal een opgave in de herstructurering en vervangende bouw. Bedrijven zullen dan ook een strategische keuze moeten maken en zich wellicht daar op richten.”

Reageer op dit artikel