nieuws

Goedkope machines uit Azie risico voor Europese koper

bouwbreed

Niet bekend

Het is onduidelijk hoe groot de ‘parallel-markt’ van de vooral uit Azie afkomstige machines inmiddels is. De zware recessie in de Aziatische markten zal de toestroom nog verder doen aanzwellen. Met name in Amerika blijkt de import van machines uit het Verre Oosten al dramatische vormen te hebben aangenomen. Een jaar geleden nog maar waren machines voor de bouw en landbouw er nauwelijks aan te slepen. Ook nu is de Amerikaanse vraag naar tractoren, graaflaadcombinaties en hydraulische graafmachines groot. Door de golf van goedkope machines uit Japan en Maleisie is de omzet van de reguliere machinehandel voor de k omende twee jaar volledig verloren gegaan. Door het stilleggen van allerlei omvangrijke bouwprojecten zitten Japanse en Maleisische aannemers met grote aantallen praktisch nieuwe, vaak zelfs ongebruikte machines in hun maag. Dit materieel wordt op de Amerikaanse markt gedumpt, vaak voor minder dan de helft van de gangbare marktprijs.

Omzetdaling

Het prijsverschil is zo groot dat grondverzetaannemers ver van de aanvoerhavens in Washington en Oregon het materieel per as of schip laten aanvoeren. Dat het materieel niet van garantie is voorzien deert de kopers al evenmin. Uit de besparing kunnen immers ook vroegtijdige reparaties worden bekostigd.

Niet alleen de dealerorganisaties, ook fabrikanten als Caterpillar, Deere en Komatsu Amerika zien de ontwikkeling met grote bezorgdheid aan. Marktkenners in de VS denken dat de helft van de omzet in graafmachines in 1998, ruim f. 2 miljard, zal bestaan uit het zogenaamde ‘grey iron’. Meer dan veertig procent van de dealerorganisaties zegt hevige concurrentie te ondervinden van de grijze handel, de machineveilingen en alle mogelijke handelaren in gebruikt materieel. Allemaal willen ze een graantje meepikken.

Veiligheid

Naast bezorgdheid over de dalende omzet van nieuwe machines speelt ook het probleem van de veiligheid. De voor Aziatische markten gebouwde machines voldoen niet aan de Amerikaanse voorschriften voor veiligheid en milieu. Hierdoor komt de veiligheidsstandaard in Amerika onder druk komt te staan.

Europese veiligheidsvoorschriften, uitgewerkt in de machinerichtlijn, zijn nog veel zwaarder dan die in de VS. In principe mogen hier alleen machines worden gebruikt waarvoor een conformiteitsverklaring is afgegeven, ondertekend door de fabrikant of zijn gemachtigde en voorzien van een CE-markering. Gebruik van niet-CE-gemarkeerde machines is binnen Europa dan ook nog eerder in strijd met de wettelijke voorschriften dan daarbuiten.

De BMWT, de branche-organisatie van machine-importeurs in ons land, heeft er al eerder op gewezen dat het gebruik van niet-gecertificeerd materieel risico’s met zich meebrengt. De BMWT heeft op verschillende werken machines zien draaien zonder CE-markering of conformiteitsverklaring, gekocht buiten de erkende importorganisaties om. Gebruik van dit materieel is in strijd met artikel 8 van de Machinerichtlijn en wordt beschouwd als een economisch delict.

Machines stilgezet

De nationale overheid is verantwoordelijk voor de naleving van de Europese regelgeving. Uit dien hoofde mag zij inzicht vragen in het technisch dossier van een machine. In Nederland heeft de arbeidsinspectie al eens machines stilgezet omdat de voorschriften niet werden nageleefd. De inspectie zelf spreekt van incidenten.

“Amerikaanse toestanden kennen we hier gelukkig nog niet, maar het aantal niet-gecertificeerde machines groeit gestaag”, aldus een machine-importeur. “Van incidenten is allang geen spraken meer. Het is eerder een frequent voorkomend verschijnsel dat waarschijnlijk moeilijk is terug te dringen. Als we hier niet adequaat op reageren, krijgt ook Europa te maken met een vloedgolf van goedkope, nagenoeg nieuwe machines die niet aan de regelgeving voldoen.”

Erger nog, er blijken inmiddels diverse andere partijen tussen de irreguliere importeur en het bedrijf dat de machine aan de eindgebruiker verkoopt, te zijn ingeschoven. De BMWT zegt dan ook sterk te vermoeden dat er momenteel katvang-constructies worden gecreeerd om elke aansprakelijkheid te ontlopen. Om dit fenomeen uit te bannen zijn er duidelijke procedures nodig die bepalen wie in deze situaties verantwoordelijk is voor de conformiteitsverklaring.

Steeds meer niet CE-gemarkeerde machines komen vanuit Aziatische en Zuid-Amerikaanse markten naar Europa.

Reageer op dit artikel