nieuws

Geslaagde eenmansactie tegen omlegging A58 bij Etten-Leur

bouwbreed

etten-leur – Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente Etten-Leur vanaf deze week de mogelijkheid de werkzaamheden voor de omlegging van de A58 op te schorten.

Een inwoner van St. Willebrord deed zijn beklag bij de Raad van State, omdat de provincie Noord-Brabant zijn bezwaarschrift tegen de omlegging van de rijksweg niet honoreerde. Vorig jaar diende A. Verhoeven bezwaar in tegen de goedkeuring van de wijziging van het bestemmingsplan. Deze was nodig om de A58 om te leggen. GS legde dat bezwaar naast zich neer, omdat het te laat zou zijn ontvangen.

Aangezien Verhoeven vindt dat de A58 nu te dicht bij zijn huis komt, tekende hij beroep aan. Met succes, blijkt nu, want de rechter oordeelde dat de provincie de zaak alsnog in behandeling moet nemen.

Door deze ontwikkeling kan de gemeente Etten-Leur de omlegging van de A58, die in een ver stadium is en in de tweede helft van 2000 gereed moet zijn, stopzetten totdat de provincie het bezwaarschrift heeft bekeken. De wijziging van het bestemmingsplan is door de rechter nietig verklaard en dat zou voor een aanzienlijke vertraging kunnen zorgen. Desondanks heeft de gemeente Etten-Leur noch Rijkswaterstaat een verzoek van de provincie ontvangen om de omlegging op te schorten. “Wij zitten er ook een beetje als slachtoffer tussen”, zo luidde het commentaar van projectmanager Van Amelsfoort gisteren in BN/De Stem. “Wij hopen een ding en dat is dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt.”

De gemeente Etten-Leur houdt afstand. “Wij hebben met deze procedure helemaal niets te maken”, aldus hoofd Voorlichting A. Konings. “Zeker 35 jaar hebben wij geknokt voor deze weg, waar overigens heel West-Brabant bij gebaat is. Nu hij er eindelijk komt zullen wij hem geen strobreed in de weg leggen.” De gemeente peinst er niet over de omlegging stop te zetten, aldus Konings. “Pas als de provincie beslist om het bestemmingsplan uiteindelijk niet goed te keuren, zal de gemeente de aanleg moeten opschorten om de inspraakprocedure voorrang te verlenen.”

De provincie nam gisteren het besluit over de bezwaren van Verhoeven. Vandaag wordt de precieze inhoud daarvan verwacht op het gemeentehuis in Etten-Leur. De beslissing van de provincie wordt naar verwachting eind deze week openbaar gemaakt.

Reageer op dit artikel