nieuws

Frans model in strijd tegen beunhazerij ‘Laat gemeenten schriftelijk toestemming geven voor bouw’

bouwbreed

baarn – Handhaving van het bouwregister, een werkbaar informatiesysteem over bouwvergunningen, schriftelijke toestemming van de gemeente om met de bouw te mogen beginnen. Het is een greep uit de mogelijkheden om de strijd tegen de beunhazerij steviger aan te pakken dan nu gebeurt. En dat het nodig is, geven EIB-cijfers aan. Uit die cijfers blijkt dat in ruim 10 jaar tijd de beunhazerij in manjaren bijna verdubbeld is.

Verbluffend eenvoudig en effectief. Zo wordt het Franse systeem van beunhazerijbestrijding omschreven. Voor het begin van de bouw moet de vergunninghouder bij de gemeente een formulier laten afstempelen. Op dat formulier staat het bouwvergunningnummer, de datum waarop het werk begint en degene die het uitvoert. Dat formulier moet zichtbaar op een bord op het bouwwerk worden opgehangen.

Een dergelijk systeem zou in de praktijk van de beunhazerijbestrijding in Nederland hele goede diensten kunnen doen, zo vindt het NVOB. Nu is het vaak een crime om de benodigde gegevens te krijgen. Het bouwregister dat gemeenten volgens de Woningwet moeten bijhouden, functioneert onvoldoende als zodanig.

Vestigingswet

Het EIB-onderzoek ‘Bouwen in eigen beheer en onrechtmatige bedrijfsuitoefening in de bouw’ is voor het NVOB aanleiding weer aan de bel te trekken over de noodzaak van goede handhaving van de Vestigingswet en de bestrijding van beunhazerij. Uit dat onderzoek blijkt dat minimaal 20.000 manjaren werk in het grijze en zwarte circuit wordt uitgevoerd.

Onder andere betekent dit dat de fiscus en de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid, belastingen en premies mislopen. “Een ruwe schatting van de ontduiking van de regels laat zien dat het hier gaat om een bedrag van ruim f. 1 miljard per jaar. En dat terwijl in de kabinetsonderhandelingen wordt gesproken over bedragen van enkele tientallen miljoenen”, zo zei NVOB-voorzitter Joop Ravesloot. “Het zal u duidelijk zijn dat wij deze situatie niet kunnen accepteren.”

Hij pleitte dan ook voor een aantal maatregelen waarmee dit bestreden kan worden. Een werkbaar effectief informatiesysteem, waarmee gemeenten en SBAB’s kunnen communiceren over bouwvergunningen en over wie het werk uitvoert, is daar een van. In feite gaat het dan om invoering van het experiment dat nu al in een aantal gemeenten loopt. Daarbij krijgen de SBAB’s automatisch gegevens aangeleverd over bouwvergunningen. Die kunnen dan kijken of het werk wordt uitgevoerd door een rechtmatig gevestigd bedrijf.

Is dat niet het geval dan kunnen twee wegen worden behandeld. Is er sprake van een economisch delict, dan wordt een rechtszaak aangespannen tegen het litigieuze bedrijf. Is er sprake van zwart werk, dan worden belastingdienst en Sfb ingeschakeld.

Gelijke voorwaarden

Ook staatssecretaris Tommel voelt veel voor een dergelijk systeem, bleek bij de overhandiging van het rapport aan hem. “Je moet je niet neerleggen bij zwart werk. Er is veel harde concurrentie in de bouw. Ik vind dat goed, maar dan wel op gelijke voorwaarden. Daarin past geen oneerlijke concurrentie.”

Volgens hem blijkt uit een nog niet gepubliceerde tussenrapportage van het experiment met de gemeenten dat het systeem van geautomatiseerde gegevensaanlevering aan de SBAB’s goed werkt. Hij voelt er dan ook veel voor om dat experiment uitgebreider voort te zetten. Daarnaast zal hij de Belastingdienst en het openbaar ministerie opporren meer aandacht te geven aan dit probleem.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels