nieuws

Europees geld voor Friese projecten

bouwbreed

leeuwarden – De provincie Friesland wil in 1999 aan elf projecten Europese gelden toekennen. Voor sommige projecten wordt ook provinciaal geld beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om een investering van ruim f. 44 miljoen, waarvan f. 7,7 miljoen uit Europese koffers en f. 4 miljoen provinciegeld.

De projecten hebben alle betrekking op infrastructuur en bouw. Het gaat om het opknappen van bedrijventerrein Houkesloot in Sneek (kosten ruim f. 4 miljoen), het oprichten van een Bouw Management Simulatiecentrum in Leeuwarden ( – 6,8 miljoen), de bouw van vier bedrijfsverzamelgebouwen verspreid over Friesland ( – 6 miljoen), twee landinrichtingsprojecten ( – 4,1 miljoen) en een integraal waterbeheerproject in de gemeente Skarsterlan ( – 11,8 miljoen). Daarnaast wil de provincie twee projecten financieren in Dokkum en Dantumadeel. Bij deze projecten staat versterking van de recreatief-toeristische structuur centraal. De investering vergt f. 6,6 miljoen, waarvan de provincie f. 1 miljoen voor haar rekening neemt.

Reageer op dit artikel