nieuws

‘Er is niks mooiers dan een bedrijf opbouwen’ Van de Pol treedt terug als algemeen directeur

bouwbreed

opheusden – Een kleine stap voor de buitenwacht, een grote stap voor hemzelf. Arend van de Pol (57) is afgelopen vrijdag officieel teruggetreden als algemeen directeur van de Groep Midden Betuwe (GMB) uit Opheusden. “Ik wil geen ouwe eigenwijze manager worden. Een nieuwe generatie moet het roer overnemen.” Achthonderd mensen, onder wie AVBB directeur Brinkman, woonden zijn afscheidsfeestje bij.

Een doener met verstand, zo laat Arend van de Pol zich het best omschrijven. Samen met zijn broers Albert, Teunis en Rengert bouwde hij het aannemersbedrijfje van vader Gerrit-Jan uit tot de vooraanstaande gww-onderneming die GMB nu is: elf gespecialiseerde werkmaatschappijen, 350 man personeel en een jaaromzet van 150 miljoen gulden. Trots? Hartstikke trots is ‘ie op wat hij in veertig jaar heeft bereikt.

“Natuurlijk hebben we altijd keihard gewerkt. Maar werkdruk bestaat niet als je lol in je werk hebt. Dan kun je de hele wereld aan. En er is echt niks mooiers dan een bedrijf opbouwen. Alleen lukt je dat overigens niet. Een bedrijf moet functioneren als een team, waarin iedereen zijn plaats en verantwoordelijkheden heeft. Respect voor mensen en hun werk is voor mij wezenlijk. Ik geef mijn mensen de ruimte. Maar uiteindelijk is er maar een kapitein die beslist en dat ben eh… was ik.”

Innovatie

Stapje voor stapje, zo verliep het groeiproces van de GMB. De uitbreidingen werden altijd door innovatie gedreven. Van de Pol: “Een levensvatbaar bedrijf moet in beweging blijven. We hebben goed om ons heen gekeken en als we zagen dat de economie een bepaalde ontwikkeling aangaf, dan sprongen wij daarop in.” Zo ontstond in 1983 Midden-Betuwe Rioolonderzoek en Renovatie, een bedrijf dat op eigen kracht technieken voor rioolinspectie ontwikkelde. En zo werd tien jaar geleden ook Midden-Betuwe Slibverwerking geboren. Deze werkmaatschappij richt zich, in samenwerking met water- en zuiveringschappen, op de biologische reiniging van slib dat vrijkomt bij de zuivering van rioolwater. De GMB groep groeide ook door overnames, zoals recentelijk die van aannemingsbedrijf Janse uit Middelburg.

“We hebben er altijd naar gestreefd om ons bedrijf een stevige basis te geven” , aldus Van de Pol. “Als het in de ene sector wat minder gaat, kunnen we onze mensen in de andere aan het werk houden. Daarnaast vinden we geografische spreiding belangrijk: we willen dicht bij onze klanten zitten.” GMB heeft onder meer vestigingen in Zutphen, Ridderkerk en Oudorp.

Bestuurder

Naast zijn werk als algemeen directeur is Van de Pol altijd actief geweest in tal van maatschappelijke organisaties. Hij was een van de oprichters van de inmiddels zeer succesvolle Technische Kontactdagen en maakt deel uit van het hoofdbestuur van de VAGWW. Voorts is hij CAO-onderhandelaar namens de bouwwerkgevers.

“Van dat bestuurswerk heb ik veel geleerd. Ik heb mij er ook persoonlijk door kunnen ontwikkelen. Het zou voor elke ondernemer goed zijn om eens een paar jaar mee te draaien in het bestuur van een maatschappelijke organisatie.”

Als opdrachtnemer en werkgever heeft hij meer dan eens zijn ergernis uitgesproken over de besluiteloosheid van de overheid. “Wij als ondernemers willen graag investeren, maar dan moeten we wel zekerheid hebben dat projecten ook worden uitgevoerd. Helaas wordt er in Nederland teveel geleuterd. Inspraak is op zich prima, als het maar wel tot een uitspraak leidt. Daar schort het aan.”

Verademing

De Deltawet Grote Rivieren was voor Van de Pol dan ook een verademing. De wet is aangenomen nadat in 1995 grote delen van de Betuwse dijken bijna onder de druk van het wassende water bezweken. “Vijftien jaar is er gepraat over dijkverzwaring zonder dat er iets gebeurde. Toen konden we opeens aan de slag. In de onvoorstelbaar korte tijd van twee jaar hebben we 55 kilometer dijk versterkt. Het was een hectische tijd waarin we enorm veel werk hebben verzet. Maar ik vond het schitterend. Ik kon me helemaal uitleven.”

Van de Pol wordt in zijn functie als algemeen directeur opgevolgd door Herman Kok. Het is de bedoeling dat Kok de weg plaveit voor neef Gerrit-Jan, die onlangs is benoemd tot adjunctdirecteur. “GMB is een familiebedrijf en zal dat altijd blijven”, zegt Van de Pol. Zelf houdt hij als directielid van GMB voorlopig een stevige vinger in de pap. Bovendien blijft hij directeur van Midden-Betuwe Slibverwerking. “Ik doe wel een stap terug, maar dat betekent niet dat ik het rustiger aan ga doen. Ik ben nog lang niet uitgeblust.”

Van de Pol: “Ik ben nog lang niet uitgeblust.”

Reageer op dit artikel