nieuws

‘Dorpen in Brabant moeten in toekomst kunnen groeien’

bouwbreed

‘s-hertogenbosch – De dorpen in Brabant moeten de vrijheid krijgen om meer woningen te bouwen, en zo tegemoet te komen aan de groeiende wens van veel mensen die aan de rand van de stad willen wonen. Dat wil de VVD-fractie in de Provinciale Staten.

Deze uitlatingen staan haaks op het Grote Stedenbeleid dat momenteel in de provincie Noord-Brabant wordt uitgevoerd. Dorpen mogen slechts in zeer beperkte mate groeien om de Vinex-locaties bij steden als Tilburg, Eindhoven Den Bosch en Breda voor te laten.

Het is al de tweede keer dit jaar dat de Provinciale Staten-fractie van de VVD in Noord-Brabant de Vinex-afspraken tussen minister De Boer en gedeputeerde Van Geel aanpakt. VVD-fractieleider O. Hoes spreekt zich in het Brabant Manifest, een overlegorgaan binnen de provincie dat de toekomst van Brabant in de volgende eeuw behandeld, opnieuw uit voor meer vrijheid voor dorpen omtrent de woningbouw en de uitbreiding van deze kleine kernen.

Volgens Hoes zal het verschil tussen stad en platteland in de 21ste eeuw verdwijnen, een standpunt dat volledig indruist tegen de ideeen van gedeputeerde L. Verheijen (PvdA, milieu, natuur en landschap) en gedeputeerde P. van Geel (CDA, ruimtelijke ordening en milieu).

“Er is momenteel sprake van een groeiend draagvlak voor onze ideeen. Aangezien de economie aantrekt en mensen tegenwoordig willen kiezen waar ze gaan wonen, is het een essentieel belang dat dorpen wel mogen uitbreiden. Als mensen graag in het buitengebied willen wonen, dan moet daar gehoor aan gegeven kunnen worden.”

Volgens VVD-fractievoorzitter Hoes is het Grote Stedenbeleid een achterhaald beleid dat strijdig is met de algemene opvatting van een groot aantal mensen in de provincie. “Ik weet dat onze eerste motie hierover is afgewezen, maar net als bij zoveel andere onderwerpen heeft ook deze discussie tijd nodig bij de andere partijen. Het is natuurlijk onzin dat er zoveel in de steden wordt bijgebouwd terwijl er een mogelijke leegstand dreigt. Waarom wordt er dan geen gehoor gegeven aan de echte wens van de woningzoekenden?”

De discussie over dit onderwerp zal de komende maanden op de agenda staan tijdens het overleg in het Brabant Manifest.

Reageer op dit artikel