nieuws

Corporaties fuseren

bouwbreed

rotterdam – De woningcorporaties ‘Woondienst Maasoevers’ (Rotterdam-Hoogvliet) en ‘De Samenwerking’ (Spijkenisse) zijn met ingang van deze maand gefuseerd. De twee corporaties gaan verder onder de naam ‘Maasoevers’ en beheren een gezamenlijk bestand van 13.000 woningen.

De fusie van beide corporaties is de eerste over ‘stad en rand’ in de Rotterdamse regio. De verwachting bestaat dat de beide stedelijke kernen elkaar kunnen versterken door de ontwikkelingen in volkshuisvesting en ruimtelijke en maatschappelijke groei op elkaar af te stemmen. Een van de belangrijkste opgaven voor de nieuwe organisatie is de stedelijke vernieuwing in Hoogvliet. Daarbij wordt gedacht aan het vervangen van ruim 2000 woningen, gebouwd direct na de oorlog.

Reageer op dit artikel