nieuws

‘Classificatie betonlosmiddelen volgend jaar operationeel’

bouwbreed

den haag – De amper twee weken geleden opgerichte Stichting Betonlosmiddelenfabrikanten (BLF) streeft ernaar nog dit jaar een indeling in klassen gereed te hebben van losmiddelen. Als deze volgend jaar operationeel is leidt dit ongetwijfeld tot vergaande productontwikkeling, want geen fabrikant wil ongunstig scoren. Dat zegt B. Korswagen, voorzitter van de stichting.

De BLF telt nu tien leden die bij elkaar ruim 90% van de markt bedienen. Op de Nederlandse markt zijn ongeveer vijftien fabrikanten actief. De markt heeft een omvang van ongeveer 5 miljoen liter betonlosmiddel per jaar. Daarmee is een bedrag gemoeid van ongeveer f. 10 miljoen. Bij betonlosmiddelen moet gedacht worden aan: minerale olie, plantaardige olie in water en zuiver plantaardige olie. Deze middelen worden gebruikt om beton gemakkelijk uit de bekisting te krijgen. Een derde van de jaarlijkse hoeveelheid wordt gebruikt door aannemers voor ter plaatse gestort beton op de bouwplaats, twee derde gaat naar de betonwarenindustrie.

De tien leden van de stichting zijn: Thalassa Bouwchemie, Van den Bergh en Co, Fuchs Lubritech, Q8, Cugla, Kiwiets, Texaform, Remmers Bouwchemie, Master Builders en Tilman.

De stichting is opgericht om partij te kunnen zijn in opstellen van regelgeving. Individuele bedrijven zijn bij VROM geen partij. De stichting kan vooral praktische zaken inbrengen. Dat is nodig want opstellen van regelgeving is veelal in handen van meer theoretische types.

Niet alleen het aspect milieu, maar ook de veiligheid en de gezondheid van werknemers is van belang. De stichting wil ook komen tot classificering van losmiddelen op deze gebieden. De eerste aanzet hiertoe is gegeven door een concept dat in het kader van het project ‘Sumovera’ bij de Chemiewinkel van de Universiteit van Amsterdam loopt. Deze indeling is volgens Korswagen nog veel te theoretisch. Volgende maand wordt de classificatie die de BLF voor ogen heeft afgestemd met de bestaande conceptindeling. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er vier klassen komen, gerangschikt naar score voor de drie genoemde aspecten.

De stichting streeft ernaar dit jaar overeenstemming over een classificatie van betonlosmiddelen gereed te hebben. Dan zal ook duidelijk zijn welke richting het met de productontwikkeling op moet. “Want niemand wil met zijn product natuurlijk in klasse 4 zitten. Wil je in de hoogste categorie komen dan vergt dat productontwikkeling.”

De stichting is ook betrokken bij het opstellen van een A-blad over losmiddelen door Arbouw. Het is volgens Korswagen “een belangrijk instrument om de verwerker te verplichten te doen wat hij moet doen.” In een A-blad staat algemene informatie over de voors en de tegens van het product, hoe de verwerking moet en waar daarbij aan gedacht moet worden. Zo’n A-blad kan in de praktijk als norm gaan gelden op de bouwplaats. En later mogelijk ook voor de betonwarenindustrie.

Reageer op dit artikel