nieuws

Bouw-cao moet ook gelden voor uitzendkrachten

bouwbreed

“De vakman in de bouw moet de bescherming van de cao behouden. We zullen nooit toelaten dat die onder de uitzend-cao komt te vallen.” Roel de Vries, voorzitter van de bouwbond FNV, sprak in de bondsraad deze woorden met stemverheffing uit.

Nu het uitzendverbod in de bouw vervalt, wenst de bouwbond FNV te voorkomen dat de deur wordt opengezet voor nieuwe koppelbazerij.

De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs heeft het mogelijk gemaakt dat er per l juli een einde komt aan het uitzendverbod in de bouw. Tot nog toe is er zowel in de bouw als in de afbouw- en afwerksector geexperimenteerd met een beperkt aantal uitzendbureaus die zich, op een enkele overtreding na, keurig aan de afgesproken regels hebben gehouden.

De bouwbond FNV wil met werkgevers nieuwe afspraken maken over uitzendwerk.

Met uitzendorganisaties wil men overeenkomen dat vakkrachten worden gehonoreerd volgens de bouw-cao en dat de nodige premies worden afgedragen ten behoeve van bedrijfstakeigen regelingen. Dat voorkomt dat uitzendkrachten veel minder gaan verdienen dan hun collega’s in de bouw, vakantierechten missen of de pensioenopbouw teniet wordt gedaan.

Voor uitzendbureaus die willen werken in bouw- en afbouwsector zou volgens De Vries een erkenningsregeling moeten komen. Erkenning zou mogelijk zijn als de bureaus zich aansluiten bij de uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid van de SFB Groep.

Behalve uitzendkrachten komen steeds meer zelfstandigen zonder personeel op de bouwplaats. Volgens een onderzoek van het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in steeds grotere aantallen. Het congres van de bouwbond FNV heeft geruime tijd geleden besloten dat er geen speciale afdeling voor deze zzp’ers moet worden gemaakt.

Dat zal volgens De Vries ook niet gebeuren. Hij liet overigens niet na de bondsraadsleden te wijzen op een initiatief van de vakcentrale FNV in de richting van freelancers. In de vervoersector, de journalistiek en de omroep wemelt het ervan. De FNV rekent die freelancers duidelijk wel tot haar doelgroep. De bond houdt daarom wat dit onderwerp betreft de vinger aan de pols.

Reageer op dit artikel