nieuws

Belgische bouw klaagt over laag rendement

bouwbreed

brussel – De nationale aannemersbond in Belgie is redelijk tevreden over de resultaten van de Belgische bouwsector in 1997. De activiteiten in de woningbouw werden gunstig beinvloed door de stijging van het aantal bouwvergunningen in 1996, terwijl ook de vraag naar nieuwbouwwoningen bleef stijgen. Maar het rendement blijft nog steeds achter. Dit schrijft de Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf (NCB) in het jaarverslag dat gisteren verscheen.

Na een sterke teruggang sedert 1991 van circa 30 procent is in de sector utiliteitsbouw de activiteit in 1996 weer lichtjes gestegen en in 1997 zelfs met 9,7 procent toegenomen.

De overheidsopdrachten, die de laatste twee jaar weer lichtjes aan het toenemen waren, zetten deze verbetering voort blijven maar nog altijd op een lager peil dan vroeger. Dit heeft alles te maken met de wankele begrotingstoestand.

Voor de woningbouw verwacht de NCB dit jaar een verdere stijging van de activiteit als gevolg van de toegenomen vraag naar nieuwe woningen in 1997 (4,4 procent). Maar de werkgevers in de bouw vragen zich wel af of de verbetering van het algehele economische klimaat genoeg zal zijn om de negatieve gevolgen van de afschaffing van de lage bouw-btw (het percentage van 12 procent werd opnieuw naar 21 procent verhoogd) te compenseren.

Van het bedrijfsleven verwachten de aannemers dit jaar meer uitbreidingsinvesteringen, omdat de verbetering van het economisch klimaat ook tot grotere productiecapaciteit zal leiden, en dus tot meer behoefte aan bedrijfsruimte.

Als er in Belgie gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, stijgen de bouwopdrachten van de overheid (federaal, provincies en gemeenten) meestal fors. Doorgaans profiteren de wegenbouwers daar het meest van. Met de parlementsverkiezingen van volgend jaar en de gemeenteraadsverkiezingen het jaar daarop in het vooruitzicht, zal de vraag in de gww de komende jaren dus stijgen, zo verwacht de NCB.

De Belgische aannemers concluderen dan ook dat 1998 globaal gezien een beter jaar wordt dan 1997. “De activiteit zal gunstig worden beinvloed door de opleving van de vraag (…), maar het peil van drie tot vier jaar geleden zal niet worden bereikt. Daarbij komt dat een opleving van de vraag in geen geval een waarborg is voor de verbetering van het rendement van de bouwbedrijven”, meent de NCB. Met 3,8 procent in 1996 ligt het netto bedrijfsresultaat van de bouwsector, dat sinds 1989 is gedaald, op een beduidend lager peil dan dat van alle andere sectoren (gemiddeld 6,6 procent). Vanwege de aanhoudende overcapaciteit geeft de activiteitsstijging volgens de aannemersbond geen uitzicht op een belangrijke rendementsverbetering.

Overvloedig aanbod

De bouwprijzen bleven ook in 1997 gematigd en deze ontwikkeling zette zich dit jaar voort, zo zegt de NCB. De afgelopen zes maanden stegen de prijzen met slechts 0,2 procent. De stichtingskosten van een nieuwe woning stijgen minder snel dan de inflatie en dan de kostprijs van een bestaande woning van vergelijkbare kwaliteit. De laatste maanden is er sprake van een prijsstijging voor bestaande woningen en voor bouwgronden waarvan het aanbod eerder beperkt is. Daarentegen blijven de nieuwbouwprijzen constant, doordat voor nieuwbouw een overvloedig aanbod van aannemers voorhanden is.

Overigens noemt de NCB in het jaarverslag de conjunctuur, die in het begin van dit jaar nog een gunstige ontwikkeling vertoonde, opnieuw onzekerder.

Reageer op dit artikel