nieuws

Bedrijfsleven neemt zelf initiatief tot ‘inpakken’ van gevaarlijke stoffen Overheid staat nog langs de zijlijn

bouwbreed

zeist – Op initiatief van het bedrijfsleven is gisteren het Centrum voor Immobilisatie (CIM) van start gegaan. Het CIM wil dat immobilisatie erkend wordt als een uitstekende manier om schadelijke afvalstoffen te verwerken. De overheid blijft ondanks toezeggingen nog langs de zijlijn staan.

Immobilisatie is het fysisch of chemisch verwerken van een schadelijke afvalstof, op zo’n manier dat deze niet of nauwelijks meer in het milieu terecht kan komen. Het is een alternatief voor het ‘opsluiten’ van afvalstoffen in vaten of op stortplaatsen. Het CIM is een aanspreekpunt voor iedereen die meer over de techniek wil weten. Het houdt kantoor in het gebouw van de Stichting CUR te Gouda.

Het Centrum voor Immobilisatie ging van start met een bijeenkomst in Hotel Oud London te Zeist, waar de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) en de Nederlandse Vereniging van Immobilisatie Producenten (NVIP) een overeenkomst tekenden. Hierin beklinken zij hun gezamenlijk streven tot optimalisering van de infrastructuur voor immobilisatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat kennis, uitrusting en kwaliteit van de betrokken partijen aan bepaalde eisen zullen moeten voldoen. Ook wordt er een systeem voor de kwaliteitsborging ontwikkeld, zodat niet elke ondernemer zomaar kan beweren dat hij immobilisaten produceert.

Minister de Boer van VROM heeft gezegd dat zij het CIM actief zal ondersteunen. Desondanks is de overheid nog niet bij het initiatief betrokken. Jammer, vindt drs. ing. G. Westra, voorzitter van de VNC. “Nu lijkt het alsof immobilisatie alleen een zaak van het bedrijfsleven is. Wij nodigen de centrale overheid nogmaals uit om deel te nemen aan het CIM. Ik verwacht dat het CIM in de toekomst net zo’n impact en potentieel zal hebben als het Centrum Ondergronds Bouwen (COB).” Nu financieren VNC en NVIP het CIM. De oprichting kost 60.000 gulden, waarna jaarlijks 300.000 gulden benodigd is.

De NVIP telt voorlopig vier leden, Vries en Van der Wiel Milieubeheer, Vissers Infra en Milieu, Verhoeve en Faber Milieu en Wessem BV. Zij nodigen andere bedrijven uit om tot de vereniging toe te treden. De leden moeten wel aan bepaalde eisen voldoen inzake laboranten, materieel en kwaliteitsborging, stelt A. van Doezelaar van de NVIP. Van Doezelaar is door Westra de ‘goeroe’ van de immobilisatie in Nederland genoemd. Meer dan tien jaar geleden maakte hij zich al sterk voor de ontwikkeling van immobilisatietechnieken.

Deponie verbieden

In Zeist waren een kleine 50 vertegenwoordigers aanwezig uit bedrijfsleven, overheid, wetenschappelijke instituten, Novem en de Stichting CUR. Prof. dr. ir. R.D. Schuiling, emeritus hoogleraar van de Universiteit van Utrecht, schotelde hen een aantal pittige stellingen voor. Zo zei hij dat het opbergen van gevaarlijk afval in een deponie verboden moet worden. “Dat is geen opruimen, dat is het verplaatsen van A naar B. Binnen enkele generaties zullen de stoffen opnieuw ongecontroleerd in het milieu terechtkomen. Onze kleinkinderen zullen ons vervloeken om onze geisoleerde gifdeponieen”, aldus Schuiling.

Het is goed denkbaar dat de politiek in de toekomst niet in staat zal blijken om de stortplaatsen onder controle te houden. Immobilisatie is daarom een veel betere methode om milieugevaren in te dammen. Volgens Van Doezelaar “doet de natuur het ook zo”. De gevaarlijke stoffen worden verwerkt en opgenomen in materialen waar zij nauwelijks nog uit ontsnappen. Hierdoor kan het gevaar voor mens en natuur sterk worden gereduceerd.

Reageer op dit artikel