nieuws

AVBB vraagt voor de periode 1999-2002 van het Rijk

bouwbreed

AVBB vraagt voor de periode 1999-2002 van het Rijk

uitvoering MIT/SWAB 6 tot 7,5 mld ontsluiting Vinex-locaties/ Verstedelijkingsopgave VinAc/ Stadsgewestelijk OV 1,6 mld OLS Aalsmeer-Schiphol 400 mln light rail Randstad 1,5 tot 2 mld baggeren en aanpak waterbodems1,2 mld versnelling onderhoud vaarwegen 800 mln veiligheid tegen overstromen 400 mln pilotstudie A4-corridor 10 mln pilotstudie Stadsdistributie 10 mln Totaal nodig 11 tot 14 mld

Reageer op dit artikel