nieuws

Adviseurs kraken Haagse bestemmingsplan Grote Markt

bouwbreed Premium

den haag – Adviseurs van de Raad van State hebben scherpe kritiek geuit op het bestemmingsplan voor de vernieuwing van de Haagse binnenstad. Dit bleek dinsdag tijdens een zitting voor de Raad van State in Den Haag. Volgens de adviseurs heerst er een stuitend gebrek aan goede voorschriften rond de aanleg van de omstreden tramtunnel en een reeks ondergrondse parkeergarages.

Naar verwachting geeft de Raad van State eind juli zijn oordeel over het bestemmingsplan ‘Grote Marktstraat e.o.’. Winkelbedrijven, onroerendgoed bezitters en de vereniging De Kern Gezond hebben een reeks bezwaren tegen het plan ingebracht.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de Grote Marktstraat en het gebied ten zuiden er van, waaronder ook het Souterrain, de beruchte lekkende tramtunnel.

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeente al een bouwvergunning voor dit Souterrain verleend. Bezwaarprocedures hiertegen liepen stuk voor stuk op niets uit. Ook via de bestemmingsplanprocedure kan daar nu eigenlijk niets meer aan gedaan worden.

De bestemmingsplanprocedure kan nog wel effect hebben op de parkeervoorzieningen die Den Haag in de binnenstad wil bouwen. Het bestemmingsplan stond in het hele gebied, onder alle gebouwen, wegen en open plaatsen, tot ongelimiteerde diepte parkeergarages toe. Een adviseur van de Raad van State oordeelde echter dat zo’n ongelimiteerd voorschrift burgers onvoldoende rechtszekerheid biedt. Hij adviseerde de Raad dan ook om de regels over ondergronds bouwen uit het bestemmingsplan te schrappen.

In een spoedprocedure heeft de Raad van State de bouwmogelijkheden voor ondergrondse parkeergarages eerder al geschorst. Als het in de bodemprocedure tot vernietiging komt, zal de gemeente haar huiswerk moeten overdoen.

Mogelijke invulling

Met het Voorbereidingsplan Spuimarkt nam het gemeentebestuur hier al een voorschot op. Het wijkt af van het plan ‘Grote Marktstraat e.o’ en geeft een mogelijke invulling van het gebied rond de Markthof. Maar inmiddels is er al enige tijd niets meer van het Spuimarkt-plan vernomen en ook op de hoorzitting voor de Raad van State wist de gemeentelijke jurist J.H. Potter daar geen duidelijkheid over te geven.

Potter had wel nieuws over de toekomst van de Grote Marktstraat. Deze wordt voetgangersgebied, maar blijft goed bereikbaar voor bestemmingsverkeer door middel van in de grond zakkende palen.

Reageer op dit artikel