nieuws

Aangepaste veiligheidscursus voor groen- en gwwsector

bouwbreed

velp – Personeel van grond-, water en wegenbouwbedrijven en groenvoorzieners kunnen een veiligheidscursus volgen die specifiek is afgestemd op hun beroep. Het gaat om een aangepaste versie van de veiligheidscursus VCA (Veiligheids Checklijst Aannemers). De opleiding wordt verzorgd door onderwijsinstituut Helicon te Velp. Helicon examenbureau neemt de examens af.

De cursus behandelt onder meer ‘werken langs de weg’, ‘de bouwplaats’ en ‘handgereedschap’. Onderwerpen die verder de revue passeren zijn veiligheidskleding, werken in besloten ruimtes en werken met leidingen. In de nabije toekomst worden andere sectorgerichte onderdelen aan de cursus toegevoegd. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om aandacht te besteden aan vervuilde grond en hoe die is te herkennen. Naast een basiscursus veiligheid, staat ook een cursus veiligheid voor leidinggevenden op het programma.

Bedrijven die een VCA-certificaat hebben, kunnen hun personeel een persoonscertificaat laten behalen. Hiervoor moeten de werknemers een aparte toets afleggen.

De cursussen worden gegeven bij het bedrijf. Gedurende ongeveer vier dagdelen worden de lessen verzorgd. Afsluitend vindt een examen plaats.

Praktijk

“Wij bieden een goed alternatief voor de VCA-cursus van de PBNA”, zegt docent A.P. Godefrooij van Heliconopleidingen. “De cursus was eigenlijk bestemd voor de petrochemische industrie. Wij hebben de nodige aanpassingen gedaan zodat de cursus aansluit op de praktijk van de groenvoorzieners en het gww-personeel.

De cursus wordt niet uitsluitend verzorgd voor bedrijven, maar maakt ook onderdeel uit van het mbo-onderwijs in land-, water- en milieubeheer en bos- en natuurbeheer die Helicon verzorgd.

“Als we een cursus geven voor een bedrijf, dan zorgen we er voor dat de leerstof zoveel mogelijk is aangepast aan de behoeften van dat bedrijf”, aldus Godefrooy. “We houden rekening met onder meer het kennisniveau van de cursisten en het soort werk dat ze doen. Een docent die kennis heeft van het werkterrein van de ondernemer geeft de cursus.”

Om de examens te kunnen afnemen is het examenbureau Helicon opgericht. Dit bureau houdt zich niet bezig met de cursusontwikkeling.

Vorige maand meldde de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) te Zoetermeer dat de VCA-cursussen onvoldoende zijn afgestemd op de bouw. Uit onderzoek van de SVB bleek dat bij veel aannemers behoefte bestaat aan een VCA-cursus die specifiek is gericht op de behoeften van de bouw. Helicon is niet van plan dit gat in de markt te vullen, en blijft uitsluitend cursussen verzorgen voor groen- en gww-bedrijven.

Voor meer informatie, telefoon 026-3840310.

Reageer op dit artikel