nieuws

Zuid-Holland: ‘Minister wuift private financiering A4 te makkelijk weg’

bouwbreed

Het is jammer dat minister Jorritsma de mogelijkheden van private financiering zo makkelijk heeft weggewuifd. Juist bij het doortrekken van de A4 naar Antwerpen liggen kansen om de ontbrekende miljoenen zo te financieren. Als het bedrijfsleven daar zelf goede kansen voor ziet, ben je gek om daar geen gebruik van te maken, betoogt Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland mevrouw Leemhuis.

De provincie Zuid-Holland ziet in het doortrekken van de A4 nieuwe economische kansen voor de zuidelijke Randstad. Al dertig jaar wordt gesteggeld over de aanleg ervan, maar het is zaak dat die verbinding er eindelijk komt. Uiterlijk in 2010 moet de weg er liggen, is de inzet van het bestuurlijk platform Zuidvleugel, die samen met het Nirov een symposium over de A4 wijdde.

Mevrouw Leemhuis vindt het vreemd dat een VVD-minister zich zo tegen private financiering uitlaat. “Als het bedrijfsleven die kansen ziet, moet je die benutten. En natuurlijk moet daar iets tegenover staan, maar ook daar kan ruimte voor komen. We moeten af van dat traditionele denken.” De voorstanders dichten de functie van ruggengraat, kralenketting en slagader toe aan de A4.

Zowel VNO-NCW voorzitter Blankert als AVBB-voorzitter Brinkman vindt dat het bedrijfsleven daar een impuls aan kan geven. Daarbij denkt Blankert vooral aan het commercieel denken en minder aan het puur financieren. “De A4 kan de nieuwe P.C. Hooftstraat van de volgende eeuw worden, maar zonder een goede aanpak wordt het niet meer dan een gewoon weggetje”, vindt Blankert.

Beide heren vinden een publiek-private samenwerking een goede oplossing. Waarbij bijvoorbeeld een filevrije pay-lane van Amsterdam naar Antwerpen een deel van de kosten kan opbrengen. Ook een goede afstemming van ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur kunnen extra kansen bieden. Het doortrekken van de A4 kan de aanleg van diverse bedrijfsterreinen – met name in de Hoekse Waard – aantrekkelijk maken en zo nieuwe werkgelegenheid creeren.

Reageer op dit artikel