nieuws

Woningen krijgen label voor geluidskwaliteit

bouwbreed

Een label voor de kwaliteit van de geluidsisolatie van woningen is een van de instrumenten waarmee de overheid burenoverlast wil aanpakken. Een andere oplossing is de aanscherping van de geluidsisolatie-eisen, maar dat is een dure maatregel waarvan het effect waarschijnlijk tegenvalt.

Het geluidslabel komt aan de orde in de nota ‘Geluid en Wonen’ die het ministerie van VROM dit jaar zal uitbrengen. Staatssecretaris Tommel nam gisteren, tijdens een congres van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG), een voorschot op de nota.

Het label moet bewerkstelligen dat de kwaliteit van het lucht-, contact- en installatiegeluid een grotere rol gaat spelen bij de verkoop en verhuur van woningen.

Voordat er een labelingsysteem kan worden ingevoerd, moet er volgens Tommel een objectieve berekenings- of beoordelingsmethode voor geluidweringskwaliteit komen. Deze dient eenvoudiger te zijn dan de nieuwe norm NEN 1070, die ook een methode aanreikt om de verschillende geluidsweringsklassen van de woningscheidende wand te bepalen. Tommel waarschuwde wel voor wildgroei aan labels en voor stigmatisering van woningen zonder label. Een oplossing gaf hij niet, daarover wil hij eerst advies van de NSG.

Dure oplossing

De nota stelt ook aanscherping (met vijf decibel) van de geluidsisolatie-eisen van scheidingsconstructies aan de orde. Deze maatregel ligt volgens Tommel voor de hand, maar het is wel een dure oplossing. Zwaardere isolatie leidt voor eengezinswoningen tot een verhoging van de bouwprijs met f. 3500, voor gestapelde bouw zelfs tot f. 8000 per woning. Bij bestaande woningen liggen de kosten nog hoger: van f. 3000 voor eengezinswoningen met steenachtige vloeren tot f. 14.000 bij meergezinswoningen met houten vloeren.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat de effecten van zo’n maatregel tegenvallen. De afname van hinder blijft gering, omdat de gemiddelde bewoner bij een betere isolatie kritischer wordt op de overlast die nog rest. Voor het eigen gedrag hanteert men dikwijls soepeler normen.

Om deze reden wil Tommel de kosten van extra geluidsisolatie nog eens onder de loep nemen en nagaan of er langs deze weg ook energie bespaard kan worden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels