nieuws

Woningbeheer Limburg bundelt krachten

bouwbreed

De corporatie Woningbeheer Limburg (WBL) in Geleen, die enkele jaren geleden een verplichte sanering doorvoerde, wil fuseren of nauw gaan samenwerken met een woningstichting in Midden-Limburg of de Westelijke Mijnstreek. De corporatie wil zich namelijk specifiek gaan richten op de markt van ouderenhuisvesting.

WBL heeft organisatorisch te weinig mankracht, een te groot werkgebied en een te krappe financiele basis. Sinds de sanering en de daarbij behorende uitkering van f. 105 miljoen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, is WBL wel uit de problemen. Zolang de rente laag blijft en een jaarlijkse huurverhoging van 3,5 procent kan worden geheven is er, volgens de directie, niets aan de hand. Als echter van 2001 tot 2006 de rente boven de 7 procent uitkomt, komt de corporatie opnieuw in de problemen.

Een fusie voor het jaar 2006 heeft als voordeel dat de corporatie een renteloze lening van f. 20 miljoen niet terug hoeft te betalen aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Reageer op dit artikel