nieuws

Werken in Duitsland kost goudgeld

bouwbreed

Nederlandse aannemers die in Duitsland werken moeten in eigen land en in de bondsrepubliek premies betalen voor de arbeidsongevallenverzekering. Deze Duitse maatregel lijkt op een overtreding van de Europese verdragen die een vrij verkeer van werknemers garanderen. De europarlementariers B. Pronk en R. Oomen-Ruijten stelden over deze kwestie schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

Pronk en Oomen-Ruijten zijn het niet eens met de dubbele premiebetaling. Volgens het volstaat het wanneer een bedrijf over het formulier E101 beschikt en onder het Nederlandse systeem valt. Dubbele premiebetaling doet zich ook voor bij het vakantiegeld. Sommige kleine bouwbedrijven konden deze last niet opbrengen en moesten het faillissement aanvragen. De twee europarlementariers willen van de Europese Commissie horen in hoeverre deze kwestie indruist tegen de Verdragen en vragen om een nader onderzoek. De administratieve verplichtingen voor werk in Duitsland nemen intussen flink toe. Te denken valt aan de aanmelding voor projectbegin van werken en werknemers bij het Landesarbeitsamt. Door de hoge mobiliteit van werknemers in de bouw levert dit in de praktijk onoverkomelijke problemen op. Pronk en Oomen-Ruijten vrezen dat de zaak uiteindelijk bij het Europese Hof terecht komt. DE afhandeling van geschillen duurt daar doorgaans land. De twee willen dat de Europese Commissie voordien voor een politieke doorbraak zorgt.

Reageer op dit artikel