nieuws

Wederom problemen rond Vinex in Brabant

bouwbreed

Hoewel het erop leek dat de rust aan het bouwfront in Brabant enigszins was teruggekeerd, groeit het protest tegen bepaalde Vinex-locaties in deze provincie nog steeds.

Ruim 150 bewoners van het dorp Den Hout, vlakbij Teteringen en Oosterhout, hebben protest aangetekend bij de gemeente Oosterhout. Deze gemeente is van plan om onder de naam Vrachelen diverse wijken te bouwen in de richting van Breda en Teteringen. De bewoners van Den Hout zijn, net als de ingezetenen van Teteringen (behorend bij Breda), bang dat de dorpen in de regio Breda uiteindelijk aan elkaar zullen groeien, en op termijn Breda en Oosterhout overblijven. Volgens velen is een samensmelting van deze twee grote steden dan onvermijdelijk.

De inwoners van Den Hout grepen de Brabantse Vinex-problematiek van de afgelopen maanden aan om daden te stellen en hun eigen identiteit te waarborgen. De gemeente Breda heeft haar voornemen om woningen in het centrum van de stad te bouwen, nooit ten uitvoer gebracht. Reden voor randgemeenten als Etten-Leur en Oosterhout om snel plannen te maken voor hun eigen uitbreiding.

Daarentegen staat Breda op het punt om in de komende jaren zeker 8000 woningen te bouwen in drie compleet nieuwe wijken. De Houtenaren zien hierin een extra reden om de plannen van Oosterhout tegen te houden.

Snel

Maar Oosterhout is al bezig met een artikel 19-procedure, waardoor voorzieningen voor de wijk Vrachelen 2 zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Daarbij denkt de gemeente aan een grote sporthal, een supermarkt en kinderopvang. De bewoners van Den Hout vrezen dat hierdoor de bouw van 44 geplande appartementen en 61 woningen niet meer tegen te houden is. Zodoende zouden ook Vrachelen 3, 4 en 5 makkelijker te realiseren zijn, waardoor volgens de protesterende inwoners van Den Hout het einde nabij lijkt te zijn.

Momenteel voeren de gemeentebesturen van Breda, Oosterhout en Etten-Leur diepgaand overleg met de provincie. Daarbij zal de provincie de afspraken, die onlangs gemaakt zijn met minister De Boer over de Vinex-locaties in Brabant, als leidraad gebruiken.

Reageer op dit artikel