nieuws

Vliegbasis Eindhoven gaat volledig op de schop

bouwbreed

Vliegbasis Eindhoven is bezig met een van de ingrijpendste verbouwingen van militaire vliegbases die ooit in het zuiden van Nederland heeft plaatsgevonden. Ongeveer 80 procent van de huidige capaciteit aan gebouwen van de Koninklijke Luchtmacht wordt vervangen, aangepast of uitgebreid.

Directe aanleiding voor de werkzaamheden op de luchtmachtbasis in Eindhoven is het plan Meerhoven. Op een deel waar nu nog de huidige basis is gesitueerd, komt de wijk Meerhoven. De Luchtmacht is daardoor genoodzaakt een nieuwe basis aan te leggen rond de landingsbaan die in 1984 is gereedgekomen.

Ook in de zogenaamde oksel – het gebied tussen de oude en de nieuwe baan – zijn bouwvakkers druk in de weer met het realiseren van gebouwen. Tevens krijgt de basis een nieuwe hoofdingang aan de Anthony Fokkerweg.

Een andere reden voor de wederopbouw van de vliegbasis is de – inmiddels gerealiseerde – uitbreiding van de luchttransportvloot met de KDC-10, C-130H-30 Hercules, Fokker 50 en 60 en de Gulfstream, waardoor infrastructurele voorzieningen nodig waren als grotere hangars. Ongeveer de helft van de totale reconstructiekosten van de basis (ruim f. 200 miljoen) komt voor rekening van de gemeente Eindhoven. Het resterende deel betaalt Defensie. Dat Eindhoven zoveel bijdraagt heeft te maken met de inkomsten die de gemeente krijgt van de grondoverdracht.

Nauw betrokken bij het project is luitenant-kolonel F. van de Peppel, hoofd Projectteam Herbelegging van de Eindhovense basis. Hij is verheugd dat er een einde komt aan de spreiding van de gebouwen. “De hangars, gebouwen en werkterreinen voldeden niet meer aan de huidige normen en taken, maar ook het jaarlijks vervoer van 25 tot 30 duizend passagiers brengt de nodige aanpassingen met zich mee, zoals de bouw van een vracht- en passagiersterminal voor vertrek en aankomst van deze passagiers. Dit laatste wordt nu uitgevoerd”, zegt Van de Peppel.

Aanbouw

Diverse gebouwen en werken

die zorgen voor de logistieke ondersteuning van de luchtvloot zijn in aanbouw of al gereed. Een nieuw platform, DC-10 hangar, squadron-lijngebouw, vrachtterminal en het Basis Informatie Centrum zijn afgerond. Dat geldt ook voor de sporthal, het poortgebied en de ondergrondse infrastructuur die grotendeels klaar zijn. Binnen afzienbare tijd zijn de hoofdwegenstructuur en de aanleg van de hoofdleidingstraten een feit.

Het te maken bedrijfsrestaurant is in aanbesteding en het hoofdgebouw wordt dat binnenkort. De medische dienst en de legering voor de manschappen zijn in aanbouw. Onlangs werden loodsen voor gronduitrusting en het voorzieningencentrum geopend.

Masterplan

DGW en T, District Brabant, het adviesbureau van Defensie, heeft de projecten voorbereid en zorgt voor projectmanagement tijdens de uitvoering. “Architectenbureau De Beer/Van Helmond uit Eindhoven heeft het masterplan ontwikkeld voor zowel de bebouwing, de vormgeving als de infrastructuur van het totale plan, waardoor het een stedenbouwkundig geheel is. Als Rijksoverheidsinstelling moeten wij openbaar aanbesteden”, legt ing. J. de Kanter, senior-projectleider van DGW en T uit.

Dit laatste heeft tot gevolg dat verschillende aannemers betrokken zijn bij de bouw. Zo maakte onder meer Van Grunsven de sporthal, INC-Best de hangars voor KDC-10, Buckems-Mol het Basis Informatie Centrum, Van Hees het platform, Wegenbouw Heijmans de herbeplanting en het buitensportgebied en Mertens de legeringsgebouwen.

Westerlo zorgde voor de inrichting van het poortgebied en Verhoeven voor de cultuurtechnische afwerking daarvan. “In potentie is er de mogelijkheid om de hoeveelheid gebouwen en platforms te verdubbelen”, blikt De Kanter vooruit in de toekomst.

Hoofdbaan

Ook de in 1984 ‘gedraaide’ hoofdbaan heeft inmiddels een aanpassing ondergaan. Om grote vliegtuigen als de KDC-10 te laten landen is de startbaan opgewaardeerd – verdikt – van LCN 40 naar LCN 80. Het geluid van dalende en stijgende vliegtuigen blijft binnen de vastgestelde normen, zegt De Kanter.

De oplevering van het totale project, waar zo’n zeshonderd mensen werkzaam zijn, is eind 1999 voorzien.

Reageer op dit artikel