nieuws

Vingeroefeningen voor filevrij zoeven in 2027

bouwbreed Premium

In de reeks vergezichten op de volgende eeuw was het gisteren de beurt aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat om zijn visie te ontvouwen. Het vraagteken achter de titel van het symposium ‘Perspectieven voor mobiliteit?’ duidt al op een hoog onzekerheidsgehalte van de voorgehouden denkbeelden. Maar voor wie dagelijks door fileleed wordt gekweld, is een overstapje naar het jaar 2030 een aardige prikkel om eens na te denken over hoe het allemaal anders en beter zou kunnen.

Vraag 100 Nederlanders hoe ons land er over 30 jaar uitziet en je krijgt 100 verschillende antwoorden. De uitdaging die de toekomst aan elke organisatie stelt, is door de komende eeuwwisseling in een stroomversnelling geraakt. Er gaat geen week voorbij of er staat weer een andere instantie met een rapport te zwaaien, waarin een voorschot op de toekomst wordt genomen.

Om de sceptici te laten zien dat er serieuze oplossingen bestaan voor de knelpunten, heeft het ministerie zich in het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst niet alleen toegelegd op bevlogen toekomstbeelden, maar zijn er ook demonstraties en pilots gepland. Half juni wordt een demonstratie gegeven met automatisch geleide voertuigen. Later in het jaar volgen demonstraties met dynamische rijstrookmarkering en zogeheten ‘floating car data’. Bij dynamische markering verandert een tweebaansweg bijvoorbeeld tijdelijk in een weg met drie rijstroken.

Aan ‘floating car data’ doen 60 auto’s mee die zijn voorzien van een zender waarmee zeer actuele informatie over verkeerssituaties wordt verzameld en vervolgens via verschillende kanalen wordt verspreid. Er staan dit jaar tien van dit soort pilots op het programma.

Vingeroefening

Het is de bedoeling dat de minister van Verkeer en Waterstaat eind van dit jaar met de Perspectievennota komt. Niet dat daarin precies zal komen te staan wat ons in de komende eeuw staat te wachten. De Perspectievennota is een vingeroefening voor het nieuwe nationale verkeersplan dat over drie jaar klaar moet zijn.

In dit licht is het symposium ‘Perspectieven voor mobiliteit? een tussenstationnetje in het proces dat uiteindelijk tot een vervolg op de huidige Structuurnota Verkeer en Vervoer moet leiden.

Verkeer en Waterstaat presenteerde vijf boekjes die elk een ander thema behandelen – ‘automatische voertuiggeleiding’, ‘communicatie voertuig wal’, ‘infra op maat’, ‘hindervrij wegonderhoud’ en ‘transport in de toekomst’.

Deze publicaties zijn de neerslag van een brede maatschappelijke verkenning. Aan 300 Nederlanders, veelal van buiten het ministerie, werd gevraagd hoe zij zich de gewenste toekomst voorstellen. Vervolgens werden 30 ‘markante’ Nederlanders benaderd, die eerder blijk hebben gegeven van toekomstvisie. Onder wie Docters van Leeuwen, Eckhart Wintzen, Griet Titulaer en Rudolf Das. Met de aldus verkregen ‘intuitieve schetsen’ stapte Verkeer en Waterstaat naar een aantal experts die daar nog een pak kanttekeningen aan toevoegde. Over dingen die tegen zouden kunnen vallen en wat mogelijk mee kan vallen.

De organisatoren van het symposium wilden er maar mee zeggen dat het toch niet helemaal uit de lucht gegrepen is wat het ministerie aan ideeen op papier heeft gezet.

Reageer op dit artikel